خوش آموز وقتتان را در شبکه های اجتماعی هدر ندهید، با آموزش های رایگان خوش آموز هر روز خود را ارتقا دهید

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار SolidWorks - دستورات Chamfer و Fillet در سالیدورکز

این دو دستور بسیار پر کاربرد هستند. در واقع در اکپر قطعاتی که در مجموعه های تولیدی، تولید می شود بر روی آنها پخ و گوشه های گرد وجود دارد. با استفاده از دستور Fillet می توانیم گوشه های تیز را گرد کرده و آنرا نرم کرد. بوسیله دستور Chamfer می توانیم گوشه های تیز را پخ بزنیم تا از حالت بُرنده بودن خود خارج شوند. ...

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار SolidWorks - دستورات Extend و Trim در سالیدورکز

این دو دستور در یک شاخه قرار گرفته اند.در واقع به وسیله دستور Trim می توانیم قسمت هایی از طرح که مد نظر ما نیست را حذف کنیم. ، که دارای حالات و شرایط متفاوتی هستند و همه آنها را نمی توان تحت یک شرط حذف نمود. دستور Extend برخلاف دستور Trim، باعت افزایش مقدار طرح می شود که بطور کامل همه ی این توضیحات درون فیلم بیان شده است. ...

Workbook: 4B That is a cool car

در اینجا به کتاب کار (Workbook) و بخش دوم از تمرینات مرتبط با درس چهارم می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای صفحه آمده است اما توصیه ما اینست که حتماً ابتدا تلاش کنید که خودتان پاسخ ها را بدهید و سپس پاسخهایتان را با پاسخهای صحیح مقایسه کنید. ...

Workbook: 4A Family and friends

در اینجا به کتاب کار (Workbook) و بخش اول از تمرینات مرتبط با درس چهارم می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای صفحه آمده است اما توصیه ما اینست که حتماً ابتدا تلاش کنید که خودتان پاسخ ها را بدهید و سپس پاسخهایتان را با پاسخهای صحیح مقایسه کنید. ...

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار SolidWorks - مقید سازی (بخش سوم-قیود هندسی2 - اندازه های شناور)

بطور کلی مقید سازی امری بسیار مهم در زمینه طراحی می باشد.در این جلسه در ادامه موارد گفته شده قبلی با قیود هندسی بیشتری آشنا می شویم که بسیار پر کاربرد هستند. در ادامه با مفهوم اندازه های شناور آشنا می شویم که چگونه به سایر اندازه ها وابسته است. ...

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار SolidWorks - مقید سازی (بخش چهارم-قیود هندسی و ابعادی مربوط به Slot و Circle ها)

بطور کلی مقید سازی امری بسیار مهم در زمینه طراحی می باشد.در این جلسه شما با قید های دیگر که مربوط به Slotها و Circleها است آشنا می شوید که حاوی نکات بسیار مهمی است که اگر آنها را بدانید می توانید سرعت عمل بیشتری در هنگام طراحی داشته باشید. ...

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار SolidWorks - مقید سازی (بخش دوم-قیود ابعادی)

بطور کلی مقید سازی امری بسیار مهم در زمینه طراحی می باشد.در این جلسه ما با انواع قید های اندازه گذاری آشنا می شویم که جهت سهولت کارمان در جایگاه های مناسب می توانیم از آنها استفاده کنیم.بطور کلی قیود ابعادی یکی از مهم ترین عناصر نرم افزار سالید می باشد. ...

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار SolidWorks - مقید سازی (بخش اول-قیود هندسی 1)

بطور کلی مقید سازی امری بسیار مهم در زمینه طراحی می باشد.در نرم افزار سالید برای اینکه طرح های ما در یک مکان مشخص ثابت قرار بگیرند نیازمند آن است که بتوانیم آنها را نسبت به یکدیگر مقید کنید تا از حرکت های اضافی آنها جلوگیری شود.در این جلسه با قسمتی از نحوه قید گذاری آشنا میشوید. ...

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار SolidWorks - دستورText

از این دستور جهت نوشتن حروف و سپس حجم دادن یا کم کردن و استقاده می شود.در واع از دستور Text جهت نوشتن حروف و اعداد جهت نمایش استفاده می شود که بسیار کاربردی است. ...

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار SolidWorks - مجموعه دستورات Ellipse سالیدورکز

مجموعه دستورات Ellipse شامل 4 زیر مجموعه است: 1-دستور Ellipse :با استفاده از این دستور می توانیم یک بیضی کامل ترسیم کنیم. ترسیم بیضی در این روش با انتخاب 3 نقطه صورت می گیرد که نقطه اول، مرکز آن و نقطه دوم ، قطر بزرگ و نقطه سوم، قطر کوچک را مشخص می کند. 2-دستور Partial Ellipse : با استفاده از این دستور می توانیم قطاعی از یک بیضی را ترسیم کنیم.در این دستور با کلیک 5 نقطه ،قطاعی از بیضی را ترسیم م...

logo-samandehi