فیلو پیلو فیلو پیلو، محلی برای یادگیری کودکان و نوجوانان همراه با سرگرمی است.

ماجراهای کیم و خرگوشی (نقاشی با گچ)

ماجراهای کیم و خرگوشی (نقاشی با گچ)

ماجراهای کیم و خرگوشی (نقاشی با گچ)
کیم با خودش چند تا گچ به باغ می بره.

ماجراهای کیم و خرگوشی (نقاشی با گچ)
کیم با رنگ های آبی و نارنجی یک نقّاشی قشنگ می کشه.

ماجراهای کیم و خرگوشی (نقاشی با گچ)
بابایی هم چند تا گل می کشه ...

ماجراهای کیم و خرگوشی (نقاشی با گچ)
کیم گل هایی رو که بابایی کشیده، با رنگ زرد، رنگشون می کنه.
بابایی با خودش می گه، کیم خیلی باهوشه!

ماجراهای کیم و خرگوشی (نقاشی با گچ)
کیم اطراف گل ها با رنگ سبز مقداری چمن هم نقاشی می کنه.

ماجراهای کیم و خرگوشی (نقاشی با گچ)
آخرِ سر هم کیم و خرگوشی با شلنگ باغبانی نقاشی ها رو پاک می کنن.
نویسنده : فیلو پیلو

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید: