فیلو پیلو فیلو پیلو، محلی برای یادگیری کودکان و نوجوانان همراه با سرگرمی است.

دِسِر اژدها - قسمت دوم

دِسِر اژدها - قسمت دوم
فارینور به فکر خودش خندید و پس از آن اخم کرد و گفت : "امّا اگر شکست بخورم چه؟"

پادشاه همینطور که به سمت خارج اسطبل قدم می زد، گفت : "پس چرا؟ احتمالاً اژدها آنقدر که به من نزدیک شده بود، به تو نزدیک نخواهد شد، زیاد نگران نباش."

فارینور در اسطبل قدم زنان به فکر فرو رفت، آنقدر در فکر بود که گوشهایش قرمز شده بود. او به خودش نالید : "چرا من همیشه دهان بزرگم را باز می کنم؟ اوّل از آشپزخانه به اسطبل داری تنزّل رتبه دادم، حالا هم که تبدیل شدم به طعمۀ اژدها! نا امید کننده است." ناگهان نزدیک درب اسطبل متوقف شد و با دیدن یک صحنه، رشتۀ افکارش پاره شد. یک گاو از گلّه پادشاه جدا شده بود و در حال فرار بود. یک دُختر شیردوش در حالی که یک سطل را بالای سرش تکان می داد، بدنبال گاو می دوید.

یک دفعه ایده ای به ذهن فارینور رسید و فریاد زد : "البته! من بزودی آن اژدها را اهلی خواهم کرد!"

در عرض چند ساعت، فارینور یک گاری را با چیزهایی که لازم داشت پُر کرده بود و مشغول بردن محموله اش به سمت جنگل بود. او به آرامی و بدون هدف در بین درختان پیچ خوردۀ باستانی و انبوه علف های هرز پیش می رفت. شاخه های پیچ خورده به لباس هایش گیر می کردند و خارها از گوشتش نیشگون می گرفتند. همینطور که شاخه های زیاد بالای سرش را می پوشاندند و راه نور را می بستند، فارینور احساس ترس عجیبی در تمام وجودش می کرد. او با خودش فکر کرد، اگر راه را اشتباه برود، و در یک مکان تاریک و مسطح با اژدها روبرو بشود چه خواهد شد.

رفتار اژدها - قسمت دوم
کم کم جانور سرِ وحشتناکش را بالا آورد. بالا و بالاتر، تا اینکه سرش را در فضای بالای فارینور تکان داد. دندان های هیولا شبیه چاقوهای بلندی بودند، و دود از سوراخ های بینی اش به سمت آسمان بلند بود. فلس های قرمز و روشنی بدن نیرومندش را پوشانده بودند، و برآمدگی های سیاه رنگ و لبه داری در پشت ستون فقراتش وجود داشتند که تا نوک دمش ادامه پیدا کرده بودند. همینطور که اژدها بال های دندانه دارش را باز می کرد تا برای حمله آماده شود، موهای تن فارینور از ترس سیخ شده بودند. فارینور یک نفس عمیق کشید تا خودش را آرام کند، سپس بلافاصله مشغول کارش شد.

ادامه در قسمت بعدی ...
نویسنده : فیلو پیلو

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید: