فیلو پیلو فیلو پیلو، محلی برای یادگیری کودکان و نوجوانان همراه با سرگرمی است.

دِسِر اژدها - قسمت پنجم

دِسِر اژدها - قسمت پنجم
فارینور همینطور که درِ کوزه را لیس می زد گفت : "عالی شده."

لُرف بالهایش را با افتخار باز کرد و با هیجان گفت : "همینطوره! البته که عالی هم می شه!"

فارینور دو تا کاسه از گاری اش در آورد. یک کاسه بزرگ برای اژدها و یک کاسه کوچک برای خودش و آنها را با دِسِر اژدها پر کرد.

لُرف کل کاسه را یکجا سر کشید. دِسِر خوشمزه و خنک از گلویِ داغ اژدها پایین رفت و اژدها از لذّت آهی کشید و گفت : "واقعاً خوشمزه بود. خوشحالم که تو را زیر پاهایم لِه نکردم." فارینور هم نگاهی به اژدها کرد و ابروهایش را بالا انداخت.

فارینور همینطور که کاسه دیگری را برای اژدها پر می کرد گفت : "من هم خوشحالم که این کار را نکردی."

لُرف کاسه را سر کشید و همینطور که داشت لبه های کاسه را هم لیس می زد گفت : "باید یه چیزی به تو بگویم. من قبلاً هیچ وقت دِسِر اژدها درست نکرده بودم."

فارینور خندید و گفت : "در حقیقت من هم این کار را نکرده ام. فقط یکبار در آشپزخانه پادشاه دیدم که این کار را انجام می دادند. در واقع اسم آن بستنی است."

لُرف سرش را تکان داد و گفت :" چه اسم مزخرفی! برای غذای به این خوشمزگی این اسم خیلی ضعیف و نامناسبی است. تا وقتی که من بهش علاقه داشته باشم اسمش دِسِر اژدها خواهد بود، و از امروز هر دو با هم دِسِر اژدها درست می کنیم و می خوریم!"

فارینور با شک و تردید گفت : "هِی، نمی دونم. باید از پادشاه اوگین اجازه بگیرم."

همینطور که آتش از اطراف دهان و بینی لُرف زبانه های کوچکی می کشید گفت : "اون بهت اجازه می ده، و اگر این کار رو نکنه برشته اش می کنم."

ادامه در قسمت بعدی ...
نویسنده : فیلو پیلو

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید: