فیلو پیلو فیلو پیلو، محلی برای یادگیری کودکان و نوجوانان همراه با سرگرمی است.

دِسِر اژدها - قسمت ششم (آخرین قسمت)

دِسِر اژدها - قسمت ششم (آخرین قسمت)
فارینور گفت : "ساده تر از این حرفهاست لُرف. کار به تهدید نمی رسد. از این گذشته، چون اون قبلاً مزه این دِسِر را تست کرده است مطمئن هستم که هر وقت بخواهیم به ما اجازه می دهد تا درستش کنیم." فارینور مکثی کرد و گفت : "اِم م م ... فقط باید یادت باشد که دیگر نمی توانی رداء پادشاه را بسوزانی."

لُرف مات و مبهوت گفت : "پس اونی که امروز صبح سر و صدا راه انداخته بود پادشاه اوگین بود!"

فارینور نیشخندی زد و گفت : "هیچ رداء سوزاندنی دیگر در کار نیست؟"

لُرف دستانش را روی قلبش گذاشت و گفت : "قول می دم."

فارینور باقیمانده بستنی و سایر وسایلش را در گاری گذاشت. با لُرف خداحافظی کرد و به قصر برگشت.

پادشاه اوگین از اینکه فارینور را زنده می دید هم تعجب کرد و هم خوشحال شد.

پادشاه کمی گریه کرد و گفت : "پسر عزیز، از اینکه تو را به مواجهۀ اژدها فرستادم معذرت می خواهم، آنموقع عصبانی بودم و از روی عصبانیت چیز هایی را گفتم. لطفاً مرا ببخش."

فارینور تعظیمی کرد و گفت : "نیازی به معذرت خواهی نیست اعلیحضرت، اوضاع خوب است، من آن اژدها را اهلی کرده ام."

پادشاه اوگین ناباورانه داستان فارینور را گوش کرد، امّا وقتی که بستنی را چشید و در مورد قول اژدها متوجه قضیه شد او هم به قولش عمل کرد و فارینور را به مقام جوانترین شوالیه ارتقاء رتبه داد.

دِسِر اژدها - قسمت ششم (آخرین قسمت)
مراسم رسمی شوالیه شدن فارینور روز بعد برگزار شد. لُرف هم دعوت شده بود. پادشاه اوگین یک سخنرانی طولانی در مورد شجاعت فارینور ارائه کرد. همچنین شمشیرش را بالای سر فارینور و روی شانه های او بُرد و مراسم شوالیه شدن را تکمیل کرد. همچنین لُرف را هم به مقام ارشد سازنده دِسِرهای اژدها و بستنی های توت فرنگی در قصر منصوب کرد. آنروز لُرف و فارینور برای همۀ مهمانها دِسِر اژدها درست کردند.

سرآشپز وقتی سهم خودش را مزّه کرد غُرغُر کنان گفت : "خیلی شکرش زیاده." فارینور، پادشاه اوگین و لُرف هر سه با هم فریاد زدند : "مزّه اش عالیه!" سرآشپز وحشتزده و خجالت زده به سمت آشپزخانه برگشت و در این میان صدای خنده حاضرین همه جا را فرا گرفت.

پایان.

نویسنده : جِفری دن دوتی JEFFREY DEAN DOTY
دِسِر اژدها - قسمت ششم (آخرین قسمت) ترجمه شده توسط فیلو پیلو
نویسنده : فیلو پیلو

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید: