آموزش کامپیوتر نرم افزار خوش آموز

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار SolidWorks - دستورات Stretch , Scale , Rotate , Copy , Move

از این دستورات برای اعمال ویرایش بر روی طرحی که کشیده ایم اعمال می شود. بطور مثال از دستور Move برای جابجا کردن طرحی که کشیده ایم استفاده می شود، از دستور Copy برای کپی گرفتن از طرح در همان فایل اجرایی استفاده می شود، از دستور Rotate برای دوران دادن طرح در یک زاویه خاص استفاده می شود، از دستور Scale جهت ایجاد بزرگنمایی یا کوچک نمایی نسبت به یک نقطه خاص استفاده می شود و در پایان از دستور Stretch بر...

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار SolidWorks - دستور Circular sketch Pattern

از این دستور برای ایجاد کپی های محوری (دایرا ه ای) نسبت به یک محور خاص مشخص استفاده می شود.دستور بسیار کاربردی است که باعث صرفه جویی زمانی زیادی می شود.همچنین قابلیت این را دارا است که مواردی را از درون این کپی ها پاک کنیم و فقط عناصر مورد نیاز خود را حفظ کنیم. ...

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار SolidWorks - دستور Linear sketch Pattern

از این دستور برای ایجاد کپی های خطی در راستا های مشخص استفاده می شود.دستور بسیار کاربردی است که باعث صرفه جویی زمانی زیادی می شود.همچنین قابلیت این را دارا است که مواردی را از درون این کپی ها پاک کنیم و فقط عناصر مورد نیاز خود را حفظ کنیم. ...

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار SolidWorks - قرینه سازی (mirror) در سالیدورکز

در این جلسه قصد داریم به سه روش نحوه قرینه سازی را بیان کنیم: 1- استفاده از قیود Symmetric :این روش کاملا دستی بوده و کاملا توسط خود کاربر صورت می پذیرد. 2- استفاده از دستور Mirror :این روش به صورت نیمه اتوماتیک می باشد و در انتها خود کاربر تعیین میکند که طرح نبت به یک محور قرینه شود. 3- استفاده از دستور Dynamic Mirror :با استفاده از این دستور ابتدا کافیست یک محور معرفی کنیم،بعد از این عمل تمام طر...

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار SolidWorks - دستور Offset

به وسیله این دستور می توانیم از اطراف طرح خود به اندازه دلخواه فاصله گرفته و با استفاده از الگوی طرح اصلی خطوطی را بنا به نیاز ما که می تواند یک طرف و یا دوطرف مدل خود باشد،ایجاد کنیم.همچنین این دستور شامل نکات زیادی است که درون فیلم آموزش به تمامی آنها پرداخته شده است. ...

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار SolidWorks - دستورات Chamfer و Fillet در سالیدورکز

این دو دستور بسیار پر کاربرد هستند. در واقع در اکپر قطعاتی که در مجموعه های تولیدی، تولید می شود بر روی آنها پخ و گوشه های گرد وجود دارد. با استفاده از دستور Fillet می توانیم گوشه های تیز را گرد کرده و آنرا نرم کرد. بوسیله دستور Chamfer می توانیم گوشه های تیز را پخ بزنیم تا از حالت بُرنده بودن خود خارج شوند. ...

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار SolidWorks - دستورات Extend و Trim در سالیدورکز

این دو دستور در یک شاخه قرار گرفته اند.در واقع به وسیله دستور Trim می توانیم قسمت هایی از طرح که مد نظر ما نیست را حذف کنیم. ، که دارای حالات و شرایط متفاوتی هستند و همه آنها را نمی توان تحت یک شرط حذف نمود. دستور Extend برخلاف دستور Trim، باعت افزایش مقدار طرح می شود که بطور کامل همه ی این توضیحات درون فیلم بیان شده است. ...

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار SolidWorks - مقید سازی (بخش سوم-قیود هندسی2 - اندازه های شناور)

بطور کلی مقید سازی امری بسیار مهم در زمینه طراحی می باشد.در این جلسه در ادامه موارد گفته شده قبلی با قیود هندسی بیشتری آشنا می شویم که بسیار پر کاربرد هستند. در ادامه با مفهوم اندازه های شناور آشنا می شویم که چگونه به سایر اندازه ها وابسته است. ...

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار SolidWorks - مقید سازی (بخش چهارم-قیود هندسی و ابعادی مربوط به Slot و Circle ها)

بطور کلی مقید سازی امری بسیار مهم در زمینه طراحی می باشد.در این جلسه شما با قید های دیگر که مربوط به Slotها و Circleها است آشنا می شوید که حاوی نکات بسیار مهمی است که اگر آنها را بدانید می توانید سرعت عمل بیشتری در هنگام طراحی داشته باشید. ...

دوره آموزشی مقدماتی نرم افزار SolidWorks - مقید سازی (بخش دوم-قیود ابعادی)

بطور کلی مقید سازی امری بسیار مهم در زمینه طراحی می باشد.در این جلسه ما با انواع قید های اندازه گذاری آشنا می شویم که جهت سهولت کارمان در جایگاه های مناسب می توانیم از آنها استفاده کنیم.بطور کلی قیود ابعادی یکی از مهم ترین عناصر نرم افزار سالید می باشد. ...

logo-samandehi