آموزش حسابداری آموزش حسابداری به غیر حسابدارها خوش آموز

37. آموزش کاربردی حسابداری با نرم افزار. اسناد دریافتنی (چکهای دریافتی)

در این آموزش به اسناد دریافتنی و مشخصا موضوع چکهای دریافتی می پردازیم. چک های بانکی بخش جدایی ناپذیری از کسب و کارها در سراسر جهان می باشند. معمولا در هر کسب و کاری بخش زیادی از معاملات بصورت چک صورت می پذیرد. برای همین، هر نرم افزار حسابداری باید بخشی را برای ورود چکهای دریافتی از طرف حسابها (که معمولا مشتری می باشند) دارا باشد. در این آموزش نگاه دقیقتری به چکهای دریافتی می اندازیم و به نحوه ثبت ...

36. آموزش کاربردی حسابداری با نرم افزار. مزایای استفاده از اتوماسیون خزانه داری با یک مثال عملی

در این آموزش با یک مثال عملی مزایای استفاده از اتوماسیون خزانه داری را با هم مشاهده خواهیم کرد. می خواهیم وجه نقدی را به یکی از طرف حسابهایی که از ما بستانکار می باشد پرداخت کنیم. برای این کار دو روش در نرم افزار حسابداری راهکار وجود دارد، یکی اینکه مستقیما سند حسابداری بزنیم و این کار را انجام بدهیم و دیگری اینکه در نرم افزار خزانه داری، با استفاده از ویژگی "پرداخت نقدی" این کار را انجام بدهیم. م...

35. آموزش کاربردی حسابداری با نرم افزار. ثبت سند حسابداری با درگیر کردن حساب شناور

در آموزشهای قبلی با مفهوم حساب شناور از نزدیک آشنا شدیم، در این آموزش به نحوه استفاده عملی از حسابهای شناور می پردازیم. برای استفاده از یک حساب شناور لازم است تا ابتدا حسابهای معینی را که امکان استفاده از حسابهای شناور را دارند بصورت "دارای شناور" تنظیم کنیم. ...

34. آموزش کاربردی حسابداری با نرم افزار. آشنایی با مفهوم صندوق (خزانه) در نرم افزارهای خزانه داری

در نرم افزارهای خزانه داری مفهومی بنام صندوق وجود دارد. بعضی نرم افزارها به آن خزانه نیز می گویند. هر دوی اینها به یک چیز واحد اشاره دارد. صندوق محلی است که در آنجا وجوه نقد و اسناد دریافتنی و همینطور سایر اسناد مالی ارزشمند که ارزش پولی دارند نگهداری می شوند. معمولا در موسسات کوچک 1 صندوق وجود دارد و یک خزانه دار مسئول آن صندوق می باشد. اما در سازمانهای بزرگ ممکن است تعداد این صندوقها به چندین صن...

33. آموزش کاربردی حسابداری با نرم افزار. اشخاص و شرکتها (طرف حسابها)

هر سازمانی قطعا با یکسری اشخاص و یا شرکتها در ارتباط می باشد. این اشخاص می توانند مشتری ها باشند، می توانند فروشنده ها باشند، می توانند پرسنل سازمان باشند، می توانند شرکتهای همکار باشند و ... . اساسا هر شخص یا شرکتی که با سازمان ما در ارتباط مالی باشد، یک طرف حساب می باشد. در نرم افزار حسابداری راهکار، مدیریت اشخاص و شرکتها در یک مکان واحد صورت می پذیرد و در واقع هر شخص یا شرکتی که با مجموعه ما در...

32. آموزش کاربردی حسابداری با نرم افزار. حساب های معین و حساب های تفصیلی

معمولا در آموزشهای مقدماتی حسابداری، مثالها را با حسابهای کل بیان می کنند تا درک مطلب دانش آموزان بالاتر برود، اما در دنیای واقعی حسابداری، در سازمانها، حسابهای معین، و حسابهای تفصیلی نیز بخش جدایی ناپذیری از صورت مساله هستند. حسابهای تفصیلی خودش می تواند از سطح 1 شروع شود و تا سطح n ادامه یابد، اما معمولا نهایتا تا دو الی سه سطح از آن مورد استفاده قرار می گیرد، سازمانهای خیلی بزرگ ممکن است تا 7 ا...

31. آموزش کاربردی حسابداری با نرم افزار. آشنایی با مفهوم حساب تفصیلی شناور

وقتی در دانشگاه حسابداری را فرا می گیرید، یا از هر طریق دیگر با حسابداری آشنا می شوید، برای شما شرح می دهند که ساختار درختی حسابها بترتیب شامل "حساب کل"، "حساب معین"، و "حساب تفصیلی" می شود. اساسا "حساب تفصیلی شناور" که بعد از این به اختصار آن را "حساب شناور" خواهیم نامید، در ساختار درختی حسابها، جایگاهی ندارد و با آن آشنا نخواهید شد. مفهوم حساب شناور توسط طراحان نرم افزار و برنامه نویسها به حسابد...

30. آموزش کاربردی حسابداری با نرم افزار. آشنایی با نرم افزارهای خزانه داری

در این آموزش قصد داریم تا شما را با نرم افزارهای خزانه داری آشنا کنیم، اما قبل از اینکه با نرم افزارهای خزانه داری و کاربرد آنها آشنا شویم، اول بیایید ببینیم خود خزانه داری چیست و اساسا چه کاربردی دارد. ...

29. آموزش کاربردی حسابداری با نرم افزار. دریافت کدینگ پیش فرض برای این دوره آموزشی

در طول این دوره آموزشی با یکسری سرفصلهای حسابداری سر و کار خواهیم داشت که در آموزشها مدام از آنها استفاده خواهیم کرد، همچنین به فراخور آموزشها ممکن است سرفصلهای حسابداری جدیدی را هم معرفی کنیم. برای دریافت این کدینگ پیش فرض مشابه آموزش زیر اقدام کنید و کدینگ مربوطه را دریافت نمایید. ...

28. آموزش کاربردی حسابداری با نرم افزار. مقدمه ای برای شروع دوره متوسطه

در مجموع آموزشهای مربوط به دوره مقدماتی که شامل درسهای 1 تا 27 می شد، شیوه آموزش بر این مبتنی بود که شما تمامی رویدادهای مالی را در ماژول حسابداری نرم افزار ثبت نمایید. در این مجموعه آموزشها کمی فراتر می رویم و شما را با سایر ماژولهای نرم افزاری که معمولا در ارتباط با یک سیستم حسابداری می باشند آشنا خواهیم کرد. ...

دوره آموزش کاربردی حسابداری با نرم افزار

دوره آموزش کاربردی حسابداری با نرم افزار

logo-samandehi