آموزش زبان آموزش زبان انگلیسی خوش آموز

Practical English: What time is it

در اینجا به کتاب کار (Workbook) و بخش سوم از تمرینات مرتبط با درس پنجم می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای صفحه آمده است اما توصیه ما اینست که حتماً ابتدا تلاش کنید که خودتان پاسخ ها را بدهید و سپس پاسخهایتان را با پاسخهای صحیح مقایسه کنید. ...

Workbook: 5B What do you have for breakfast

در اینجا به کتاب کار (Workbook) و بخش دوم از تمرینات مرتبط با درس پنجم می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای صفحه آمده است اما توصیه ما اینست که حتماً ابتدا تلاش کنید که خودتان پاسخ ها را بدهید و سپس پاسخهایتان را با پاسخهای صحیح مقایسه کنید. ...

Workbook: 5A A bad hair day

در اینجا به کتاب کار (Workbook) و بخش اول از تمرینات مرتبط با درس پنجم می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای صفحه آمده است اما توصیه ما اینست که حتماً ابتدا تلاش کنید که خودتان پاسخ ها را بدهید و سپس پاسخهایتان را با پاسخهای صحیح مقایسه کنید. ...

Listening 2.61 - 2.62 - 2.63

در اینجا متن فایل های صوتی 2.61 - 2.62 - 2.63 از کتاب American English File Starter را همراه با ترجمۀ آن و همینطور خود فایل صوتی اش در اختیار دارید. \(\text{2.61}\) ...

practical English: What time is it: Part 2

در این درس به تمریناتی پیرامون پرسیدن و پاسخ دادن در مورد زمان می پردازیم. طی این درس با تغییر آهنگ صدا در پرسش ها و تاثیر و اهمیت آن پی می بریم. همچنین می آموزیم که سوالات بله/خیر و سوالات wh را با چه لحن و آهنگی بیان کنیم. در ادامه طی یک ویدئوی آموزشی در مورد اینکه افراد در طول هفته یا آخر هفته چه ساعتی از خواب بیدار می شوند و به خواب می روند تمرین هایی خواهیم داشت. ...

practical English: What time is it

در این درس می آموزید چگونه زمان را بگویید. برای گفتن زمان به زبان انگلیسی دو روش ممکن است: ساعت + دقیقه، و دقیقه قبل از ساعت یا بعد از ساعت. اگر به یک کشور انگلیسی زبان مسافرت کنید هر دوی این حالات را خواهید شنید. اما در این سطح از آموزش بیشتر بر روی یکی از آنها تمرکز خواهیم کرد. بعد از یادگیری چگونگی پرسیدن و گفتن زمان بر روی آهنگ صدا (intonation) در مورد سوالات \(\text{Wh-}\) و سوالات \(\text{ye...

5B What do you have for breakfast: Part 2

در این درس به گرامر مرتبط با حال ساده می پردازیم و مباحث مطرح شدۀ قبلی در این زمینه را کاملتر می کنیم. تمریناتی مرتبط با وعده های غذایی در کشورهای مختلف داریم. به چندین تلفظ می پردازیم و تمریناتی بر روی استرس کلمات خواهیم داشت. طی یک تمرین صحبت کردن، یک پرسشنامه را داریم که در مورد غذاها در کشور شما و همینطور سلیقۀ غذایی خانوادۀ شما می باشد. ...

Food and drink

در این درس با واژگانی در مورد غذاها و نوشیدنی ها آشنا می شوید. همچنین اسامی وعده های غذاییِ صبحانه، ناهار و شام به انگلیسی را خواهید دانست. غذاهای متداولی همچون ماهی، گوشت، برنج، سیب زمینی و ...، و همچنین نوشیدنی های مختلفی چون قهوه، چای، شیر و ... جزء آموزش های این درس می باشند. به طور کل هرجا که به بخش واژگان می رسید سعی کنید تلفظ ها را کاملاً درست بگویید و تمرین کنید تا به مرور زمان علاوه بر اف...

5B What do you have for breakfast

محتوای این درس چیزی است که مردم در بخش های مختلف جهان برای صبحانه می خورند. یادگیری این درس با واژگان مربوط به اقلام غذایی ساده همچون میوه ها آغاز می گردد. در ادامۀ درس کلمات جدیدی در مورد سایر وعده های غذایی همچون ناهار و شام می آموزید. بعد از اینکه در مورد صبحانه های مختلف خواندید، در مورد اشکال \(\text{we}\)، \(\text{you}\)، و \(\text{they}\) و سوالات \(\text{Wh-}\) در حال ساده چیزهایی را فرا م...

Listening 2.44 - 2.51 - 2.60

در اینجا متن فایل های صوتی 2.44 - 2.51 - 2.60 از کتاب American English File Starter را همراه با ترجمۀ آن و همینطور خود فایل صوتی اش در اختیار دارید. \(\text{2.44}\) ...

logo-samandehi