آموزش زبان آموزش زبان انگلیسی خوش آموز

Common verbs 3

در این آموزش با عبارات فعلی رایجی آشنا می شویم. این درس دو بخش دارد، در بخش اول عباراتی همچون غذا پختن، کمک به دیگران، خندیدن و ... را فرا می گیرید و در بخش دوم عباراتی مانند تماس با یک دوست، یافتن شغل، دریافت یک نامه و ... را می آموزید. ...

simple past: regular verbs, do, get, go, have

در این آموزش با زمان گذشتۀ ساده آشنا می شویم. همچنین چگونگی منفی کردن و سوالی کردن جملات در این زمان را می آموزیم. طی این درس با افعال با قاعده و افعال بی قاعده در زمان گذشتۀ ساده آشنا می شویم. ...

10A It changed my life

این درس با گرامری در مورد گذشتۀ ساده آغاز می شود. داستان پسری آمریکایی که طی یک برنامۀ تحصیلی خاص مدتی در ویتنام همراه با یک خانوادۀ دیگر می ماند بخش زیادی از این درس را به خود اختصاص داده است. در یخش تلفظ ها با چگونگی تلفظ افعال با قاعده در گذشتۀ ساده آشنا می شوید. در ادامه تمریناتی برای صحبت کردن ارائه شده اند. در بخش واژگان با افعال متداولی که در همین درس نیز مورد استفاده قرار گرفته اند آشنا می...

Workbook: Practical English: Is there a bank near here

در اینجا به کتاب کار (Workbook) و بخش سوم از تمرینات مرتبط با درس نُه می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای صفحه آمده است اما توصیه ما اینست که حتماً ابتدا تلاش کنید که خودتان پاسخ ها را بدهید و سپس پاسخهایتان را با پاسخهای صحیح مقایسه کنید. ...

Workbook: 9B Before they were stars

در اینجا به کتاب کار (Workbook) و بخش دوم از تمرینات مرتبط با درس نُه می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای صفحه آمده است اما توصیه ما اینست که حتماً ابتدا تلاش کنید که خودتان پاسخ ها را بدهید و سپس پاسخهایتان را با پاسخهای صحیح مقایسه کنید. ...

Workbook: 9A in the jungle in Guatemala

در اینجا به کتاب کار (Workbook) و بخش اول از تمرینات مرتبط با درس نُه می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای صفحه آمده است اما توصیه ما اینست که حتماً ابتدا تلاش کنید که خودتان پاسخ ها را بدهید و سپس پاسخهایتان را با پاسخهای صحیح مقایسه کنید. ...

Listening 3.66 - 4.8 - 4.9

در اینجا متن فایل های صوتی Listening 3.66 - 4.8 - 4.9 از کتاب American English File Starter را همراه با ترجمۀ آن و همینطور خود فایل صوتی اش در اختیار دارید. \(\text{3.66}\) ...

درک تفاوت بین Street و Road و Avenue و غیره

در این آموزش طی یک فایل ویدئویی به تفاوتها و شباهتهای بین Street و Road و Avenue و غیره می پردازیم. مشاهدۀ چندین بارۀ این ویدئو را برای درک کامل موضوع توصیه می کنیم. برخی از کلماتی که در این آموزش با آنها آشنا می شوید شامل موارد زیر می باشند: $$ \text{Road (Rd.)} \\ \text{Way (Way)} \\ \text{Street (St.)} \\ \text{Avenue (Ave.)} \\ \text{Boulevard (Blvd.)} \\ \text{Lane (Ln.)} \\ \text{Drive (Dr.)...

Practical English: Is there a bank near here

در این آموزش به چگونگی پرسیدن آدرس و چگونگی پاسخ دادن به آدرس پرداخته ایم. در ابتدا با عباراتی همچون کنارِ، روبرویِ، بین، و در تقاطع آشنا می شویم و سپس از این عبارات در جملات استفاده می کنیم. در ادامه مکان هایی را بر روی نقشه ها مشخص می سازیم و طی تمریناتی آدرس دادن و آدرس گرفتن را تمرین می کنیم. در انتهای این آموزش یک ویدئو در ارتباط با همین موضوع جهت تمرین بیشتر قرار گرفته است. ...

Places

در این درس با واژگانی در ارتباط با مکان ها آشنا می شویم و آنها را تمرین می کنیم. همچنین به تفاوت بین دو کلمۀ city و town می پردازیم. ...

logo-samandehi