آموزش عمومی آموزش زبان انگلیسی خوش آموز

معانی برخی از افعال چند قسمتی انگلیسی

بخش زیادی از زبان انگلیسی از افعال چند قسمتی (phrasal verb) تشکیل شده است. باید توجه داشته باشید که این نوع افعال را نمی توان صرفاً به صورت کلمه به کلمه معنا کرد و باید معنا و مفهوم کلی آن را لحاظ کرد. حتی در بسیاری از مواقع معانی این افعال چند قسمتی هیچ مناسبت مشترکی با معانی تک به تک آنها ندارد. در اینجا سعی داریم تا لیستی از افعال چندقسمتی را همراه با معانی فارسی آنها ارائه کنیم. در مورد هر کدا...

آموزش زبان انگلیسی با شعر

شاید شما هم از آن دسته از افرادی هستید که فکر می کنید برای یادگیری زبان انگلیسی بهتر است این کار را با شعر انجام بدهید. اینکه شما به شعر و موسیقی علاقه مند هستید خیلی هم خوب است، اما واقعیت اینست که آموزش زبان انگلیسی با شعر اصلاً روش خوبی نمی باشد. بهتر است به جای این کار از داستان استفاده کنید. اساساً داستان خواندن بسیار بهتر است و از نظر ذهنی مطالبی که به یکدیگر مرتبط باشند و در قالب داستان ارا...

logo-samandehi