نویسنده: امیر انصاری خوش آموز

آشنایی با محورهای نمودار (axes) در اکسل، کاربرد و تنظیمات آنها

اکثر انواع نمودارها (chart types) دو محور (axes) دارند. یک محور افقی (horizontal axis) که به آن محور x نیز گفته می شود و یک محور عمودی (vertical axis) که به آن محور Y نیز گفته می شود. در این آموزش چگونگی تغییر دادن نوع محور (axis type) را فرا می گیرید، همینطور چگونگی افزودن عنوان به محور (axis titles) و همینطور چگونگی تغییر دادن مقیاس (scale) یک محور عمودی (vertical axis) را می آموزید. برای ایجاد...

آشنایی با سری داده (Data Series) در نمودارهای اکسل و کاربرد آن

یک ردیف یا ستون از اعداد که مسیری را بر روی یک نمودار (chart) ترسیم می کنند، سری داده (Data Series) نامیده می شود. شما می توانید در یک نمودار (chart) یک یا چندین سری داده (Data Series) داشته باشید. برای ایجاد یک نمودار ستونی (column chart) مراحل زیر را انجام بدهید. ...

چگونگی ایجاد نمودار پراکندگی (Scatter Chart) در اکسل

با استفاده از یک نمودار پراکندگی (Scatter Chart) می توانید داده های علمی XY را نمایش بدهید. به نمودار پراکندگی (Scatter Chart) نمودار XY نیز گفته می شود. از نمودار پراکندگی (Scatter Chart) معمولاً برای کشف ارتباط بین متغیرهای X و Y استفاده می شود. ...

چگونگی ایجاد نمودار محیطی (Area Chart) در اکسل

یک نمودار محیطی (Area Chart) در واقع یک نمودار خطی (line chart) می باشد که ناحیه های زیر خط ها در آن با رنگ هایی پر شده اند. از یک نمودار محیطی انباشته شده (stacked area chart) می توانید برای مقایسه میزان مشارکت هر مقدار نسبت به کل مقدار استفاده کنید. برای ایجاد یک نمودار محیطی (Area Chart)، مراحل زیر را انجام بدهید. ...

چگونگی ایجاد نمودار میله ای (Bar Chart) در اکسل

یک نمودار میله ای (Bar Chart) نسخه افقی شده نمودار ستونی (column chart) می باشد. از نمودار میله ای (Bar Chart) در مواردی استفاده کنید که برچسب (labels) های بزرگ دارید. برای ایجاد یک نمودار میله ای (Bar Chart)، مراحل زیر را انجام بدهید. ...

چگونگی ایجاد نمودار پای (Pie Chart) در اکسل

نمودارهای پای (Pie Chart)، برای نمایش میزان مشارکت هر مقدار (تکه) نسبت به کل (پای) مورد استفاده قرار می گیرند. نمودارهای پای (Pie Chart) همیشه از یک سلسه داده (data series) استفاده می کنند. نام این نمودار از یک نوع شیرینی گرفته شده است و عملکرد تکه های آن نیز دقیقاً به همان شکل است. ...

چگونگی ایجاد نمودار خطی (Line Chart) در اکسل

نمودارهای خطی (Line charts)، برای نمایش روندها در طول زمان به کار می روند. اگر برچسب های متنی، تاریخی، یا تعدادی برچسب عددی در محور افقی دارید، از یک نمودار خطی (Line Chart) استفاده کنید. برای ایجاد یک نمودار خطی (Line Chart) در اکسل، مراحل زیر را انجام بدهید. ...

چگونگی استفاده از نمودار ستونی (Column Chart) در اکسل

نمودارهای ستونی (Column charts) در اکسل، برای مقایسه مقادیر دسته بندی ها به وسیله نوارهای عمودی، مورد استفاده قرار می گیرند. برای ایجاد یک نمودار ستونی (Column Chart)، مراحل زیر را انجام بدهید. ...

دانلود نرم افزار اس کیو ال سرور 2008 با لینک مستقیم . Download Microsoft SQL Server 2008 Developer Edition

دانلود نرم افزار اس کیو ال سرور 2008 با لینک مستقیم . Download Microsoft SQL Server 2008 Developer Edition این نسخه از اس کیو ال سرور در بازار کمیاب شده است برای همین آن را برای دانلود قرار داده ایم. ...

چگونگی ایجاد یک چک لیست (Checklist) در اکسل

در این آموزش چگونگی ایجاد یک چک لیست (Checklist) در اکسل را فرا می گیرید. برای این آموزش نیاز دارید تا از تب Developer در اکسل استفاده نمایید. ...

logo-samandehi