آموزش زبان خوش آموز

Listening 4.21 - 4.24 - 4.31

در اینجا متن فایل های صوتی Listening 4.21 - 4.24 - 4.31 از کتاب American English File Starter را همراه با ترجمۀ آن و همینطور خود فایل صوتی اش در اختیار دارید. \(\text{4.21}\) ...

object pronoun, simple past: more irregular verbs

در این درس با ضمایر مفعولی و قوانین گرامری مربوط به آنها آشنا می شوید. همچنین مقایسه ای بین ضمایر فاعلی و ضمایر مفعولی صورت می پذیرد. در بخش دوم این درس با افعال بی قاعدۀ بیشتری در زمان گذشتۀ ساده آشنا می شوید. در انتها نیز با تمریناتی دانسته های شما تقویت می گردند. ...

11A What do you think of it

این درس به گرامر مربوط به ضمایر مفعولی می پردازد. در آغاز این درس مکالمه ای بین راشل و برایان برقرار است که طی آن نظرات یکدیگر را راجع به موسیقی جویا می شوند. طی این مکالمه با چگونگی پرسیدن نظر دیگران و همینطور چگونگی ابراز علاقمندی یا عدم علاقمندی به موضوع یا شخصی آشنا می شوید. در قسمت تلفظ چگونگی اعمال استرس قوی بر روی کلمات مهمی در جملات را تمرین می کنید. در قسمت واژگان نیز با واژگان پیرامون مک...

Workbook: 10B What did you do

در اینجا به کتاب کار (Workbook) و بخش دوم از تمرینات مرتبط با درس ده می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای صفحه آمده است اما توصیه ما اینست که حتماً ابتدا تلاش کنید که خودتان پاسخ ها را بدهید و سپس پاسخهایتان را با پاسخهای صحیح مقایسه کنید. ...

Workbook: 10A It changed my life

در اینجا به کتاب کار (Workbook) و بخش اول از تمرینات مرتبط با درس ده می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای صفحه آمده است اما توصیه ما اینست که حتماً ابتدا تلاش کنید که خودتان پاسخ ها را بدهید و سپس پاسخهایتان را با پاسخهای صحیح مقایسه کنید. ...

Review and Check 9 & 10

در این کتاب بعد از اتمام هر دو درس، دو صفحه برای مرور و تثبت آموخته ها وجود دارد که در اینجا مربوط به درس های نهم و دهم می باشند که تا کنون پشت سر گذارده اید. ...

Communication 5: Student A + B

در این آموزش تمرینی برای ارتباط برقرار کردن با سایرین دارید. طی این آموزش با استفاده از جملاتی در زمان گذشتۀ ساده یک روز از زندگی تان را توصیف می کنید. همچنین در مورد یک روز از زندگی سایرین نیز صحبت خواهید کرد. ...

10B What did you do

این درس با واژگانی در مورد کارهای روزانه آغاز می شود که چندین عبارت فعلی می باشند. در ادامه تمرین گوش دادن را داریم که در مورد گفتگوی یک پدر و دختر است. پدر در یک ماموریت کاری در پاریس است و دختر 17 ساله اش در کانادا است. گرامر این درس ادامۀ درس قبلی است و البته این بار به افعال بی قاعده در زمان گذشتۀ ساده و چند تا از رایج ترین آنها می پردازد. در تمرین خواندن یک ماجرای جالب از فیلمی که کوین مک دون...

Common verbs 3

در این آموزش با عبارات فعلی رایجی آشنا می شویم. این درس دو بخش دارد، در بخش اول عباراتی همچون غذا پختن، کمک به دیگران، خندیدن و ... را فرا می گیرید و در بخش دوم عباراتی مانند تماس با یک دوست، یافتن شغل، دریافت یک نامه و ... را می آموزید. ...

simple past: regular verbs, do, get, go, have

در این آموزش با زمان گذشتۀ ساده آشنا می شویم. همچنین چگونگی منفی کردن و سوالی کردن جملات در این زمان را می آموزیم. طی این درس با افعال با قاعده و افعال بی قاعده در زمان گذشتۀ ساده آشنا می شویم. ...

logo-samandehi