آموزش حسابداری خوش آموز

لیست امکانات اضافه شده در نسخه های بروز رسانی نرم افزار فروشگاهی راهکار

در این نوشتار لیست امکانات اضافه شده در نسخه های مختلف بروز رسانی از نرم افزار فروشگاهی راهکار، به تفکیک هر نسخه و تاریخ ارائه نسخه مربوطه آمده است. توجه داشته باشید که همواره آخرین نسخه دارای تمامی این امکانات می باشد. در ضمن با ارائه هر نسخه جدید از نرم افزار لیست امکانات جدید آن نسخه در همین صفحه بروز رسانی می گردد. ...

لیست امکانات اضافه شده در نسخه های بروز رسانی سیستم یکپارچه سازمانی راهکار

در این نوشتار لیست امکانات اضافه شده در نسخه های مختلف بروز رسانی از سیستم یکپارچه سازمانی راهکار، به تفکیک هر نسخه و تاریخ ارائه نسخه مربوطه آمده است. توجه داشته باشید که همواره آخرین نسخه دارای تمامی این امکانات می باشد. در ضمن با ارائه هر نسخه جدید از نرم افزار لیست امکانات جدید آن نسخه در همین صفحه بروز رسانی می گردد. ...

یکی کردن اقلام تکراری فاکتورها در نرم افزار فروشگاهی راهکار

در نرم افزار فروشگاهی راهکار شما این امکان را دارید که از نرم افزار بخواهید اقلام تکراری فاکتورها را با یکدیگر تجمیع کند. در این آموزش ضمن اینکه به چگونگی انجام این تنظیم می پردازیم، به نکات و استثنائات پیرامون این مساله نیز می پردازیم. ...

چگونگی تنظیم حاشیه (Border) در نرم افزار فست ریپورت

در این آموزش طی یک فیلم آموزشی به چگونگی اعمال حاشیه در ابزار فست ریپورت که بعنوان گزارش ساز در نرم افزارهای راهکار مورد استفاده قرار گرفته است می پردازیم. ذکر این نکته ضرورت دارد که پیش نیاز درک این آموزش اینست که آموزش های قبلی را مشاهده کرده باشید. ...

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: حسابداری کالا در سیستم ادواری

بعضی کسب و کارهای کوچک دریافته اند که نگهداری اطلاعات کالاها در سیستمهای دائمی برایشان بسیار هزینه بر می باشد. برای همین از سیستم ثبت موجودی کالای ادواری استفاده می کنند. ثبت خرید در سیستم ادواری ...

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: رهنمودهای تصمیم گیری

عملیات بازرگانی و چرخه حسابداری شرکتهای بازرگانی مانند Walmart خیلی متفاوت تر از شرکتهای خدماتی مانند international CPA firm Ernst & Young می باشند. اما تفاوتهای این دو در چیست؟ و شباهتهای آنها چیست؟ رهنمودهای تصمیم گیری زیر به این سوالات پاسخ می دهد. ...

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: سه نسبت برای تصمیم گیری : درصد سود ناویژه، نرخ گردش موجودی، تعداد روزهای انبارداری

در یک واحد بازرگانی موجودی کالا مهمترین دارایی می باشد. واحدهای بازرگانی از چندین نسبت استفاده می کنند تا عملیات خودشان را ارزیابی کنند، از بین آنها، درصد سود ناخالص، نرخ گردش موجودی، و تعداد روزهای انبارداری را می توان نام برد. درصد سود ناخالص سود ناخالص (حاشیه سود) فروش خالص منهای بهای تمام شده کالاهای فروش رفته می باشد. واحدهای بازرگانی تلاش می کنند تا درصد سود ناخالص (همچنین درصد حاشیه ...

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: تهیه صورتهای مالی یک واحد بازرگانی

شکل 5-8 صورتهای مالی شرکت موزیک گرک در سال 2014 را نشان می دهد. صورت سود و زیان صورت سود و زیان با حساب فروش، بهای تمام شده کالاهای فروش رفته، و سود ناخالص شروع می شود. سپس در ادامه هزینه های عملیاتی می آیند، که در واقع سایر هزینه ها (به غیر از بهای تمام شده کالاهای فروش رفته) می باشند. هزینه های عملیاتی، هزینه های معمولی هستند که طی چرخه عملیات یک کسب و کار اتفاق می افتند (البته به غیر از ...

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبتهای تعدیلی و ثبتهای بستن حسابها در واحدهای بازرگانی

یک واحد بازرگانی عملیات تعدیل و بستن حسابها را مشابه یک واحد خدماتی انجام می دهد. اگر برای انجام این کار، از کاربرگ استفاده شود، ابتدا ستونهای تراز آزمایشی در کاربرگ وارد می شود، و سپس کاربرگ تکمیل می شود تا سود یا زیان خالص تعیین گردد. تعدیل بر اساس شمارش فیزیکی موجودی کالا ...

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: فروش موجودی کالا

بعد از اینکه یک شرکت موجودی کالا را خریداری کرد، قدم بعدی فروش کالاها می باشد. اکنون ما به سمت فروش تغییر جهت می دهیم، و رویدادهای مالی مربوط به فروش شرکت اسمارت تاچ را دنبال خواهیم کرد. مبالغی که یک شرکت از طریق فروش موجودی کالا بدست می آورد، درآمد فروش (یا به اختصار فروش) نامیده می شود. در زمان فروش، در سیستمهای ثبت موجودی کالا به روش دائمی، دو ثبت باید انجام پذیرد. در زمان فروش یک ثبت فروش و...

logo-samandehi