آموزش حسابداری خوش آموز

ثبت آرتیکلهای سند حسابداری از روی فایل اکسل

در برنامه حسابداری راهکار شما این امکان را دارید که آرتیکلهای یک سند حسابداری را مستقیماً در یک فایل اکسل وارد نمایید و سپس آن را به راحتی به داخل برنامه منتقل کنید. اما چرا چنین قابلیتی در برنامه تعبیه شده است. دلیل این امر اینست که برخی از حسابدارها با فایل اکسل راحتترند و مهارت زیادی در ابزارهای بسیار قدرتمند داخل اکسل دارند و ممکن است بخواهند برای تولید اسناد طولانی شان از اکسل استفاده کنند. ه...

راه حل خطای External table is not in the expected format در هنگام انتخاب فایل اکسل

اگر در هنگام انتخاب فایل اکسل در برنامه راهکار با خطای External table is not in the expected format مواجه شدید با روش زیر می توانید این خطا را برطرف کنید. این خطا به زبان ساده به شما می گوید که فایل اکسل شما فرمت قابل قبولی ندارد. تصویر زیر نمونه ای از این خطا را به شما نشان می دهد. ...

پیوست ها (ضمائم) در سیستم یکپارچه راهکار

در سیستم یکپارچه راهکار یک مکانیزم عمومی و یکپارچه برای درج پیوست (ضمائم) برای اسناد مختلف وجود دارد که در اینجا به چگونگی کارکرد این قسمت می پردازیم. اگر بخواهید برای یک سند حسابداری، رسید انبار، حوالۀ انبار، فاکتور خرید، فاکتور فروش و ... پیوست یا پیوستهایی را معرفی کنید این آموزش برای شما است. به دلیل عمومی بودن این مکانیزم در هر جای دیگر برنامه که این قابلیت تعبیه شده باشد می توانید از آن استف...

تهیه خروجی اکسل از آرتیکلهای یک سند حسابداری

در نرم افزار حسابداری مالی راهکار شما می توانید از آرتیکلهای یک سند حسابداری خروجی اکسل بگیرید. در این آموزش به چگونگی انجام این کار می پردازیم. ابتدا سند مورد نظر را باز کنید و سپس مشابه تصویر زیر بر روی دکمۀ "خروجی اکسل" کلیک کنید. ...

تنظیمات نمایشی در سند حسابداری

در فرم افزودن سند حسابداری در برنامۀ حسابداری راهکار تسهیلات نمایشی بسیاری در اختیار شما وجود دارد که با یادگیری کاربردهای آنها می توانید به نحو بهینه تر از برنامه بهره مند گردید. در این آموزش به برخی از این موارد که در داخل خود فرم سند حسابداری واقع شده اند می پردازیم. ...

جستجوی آرتیکلها در سند حسابداری

گاهی اوقات در اسناد دارای آرتیکل های زیاد نیاز می شود تا آرتیکل خاصی را بر اساس پارامترهای مختلف آن همچون کد یا نام حساب، مبلغ بدهکار یا بستانکار، شرح و ... مورد جستجو قرار دهید. در نرم افزار حسابداری مالی راهکار همانطور که در تصویر زیر می بینید این امکان به سادگی برقرار است. ...

کپی کردن آرتیکلهای اسناد حسابداری

یکی از مزایای نرم افزار حسابداری راهکار اینست که انجام کارهای سخت در آن به آسانی صورت می پذیرد. بسیار پیش می آید که حسابداران بخواهند آرتیکلهای مالی را از سندی به سند حسابداری دیگر کپی کنند. در اینجا این کار به سادگی آب خوردن قابل انجام است. شما می توانید آرتیکلهای مالی را در داخل یک سند یا از سندی به سند دیگر، کپی کنید. ...

تغییر دادن ترتیب نمایش آرتیکلها در سند حسابداری

گاهی پیش می آید که می خواهید ترتیب نمایش آرتیکلهای مالی در یک سند حسابداری را تغییر بدهید. خوشبختانه در سیستم یکپارچۀ راهکار شما به سادگی می توانید صرفاً با یک کلیک این کار را انجام بدهید. شکل زیر دکمه های مربوط به این کار را به شما نشان می دهد و در ادامه چگونگی انجام این کار آمده است. ...

انتخاب حساب شناور در آرتیکلهای سند حسابداری

اگر حسابی را به صورت "دارای شناور" معرفی کرده باشید، هنگامی که بخواهید برای آن حساب آرتیکل مالی ثبت کنید، به صورت اتوماتیک با انتخاب آن حساب، گزینۀ حساب شناور تیک می خورد و در واقع سیستم به نوعی شما را ملزم به انتخاب حساب شناور بابت آن آرتیکل مالی می کند. تصویر زیر این موضوع را به شما نشان می دهد. ...

انتخاب پروژه در آرتیکلهای سند حسابداری

اگر برای حسابی پروژه معرفی کرده باشید، هنگامی که بخواهید برای آن حساب آرتیکل مالی ثبت کنید، به صورت اتوماتیک با انتخاب آن حساب، گزینۀ پروژه تیک می خورد و در واقع سیستم به نوعی شما را ملزم به انتخاب پروژه بابت آن آرتیکل مالی می کند. تصویر زیر این موضوع را به شما نشان می دهد. ...

logo-samandehi