آموزش عمومی خوش آموز

حل مسأله های داستانی ساده

به طور کلی، حل کردن یک مسأله داستانی (word problem) شامل چهار مرحله می باشد: ...

باطل کردن طلسم دو افسانه در مورد مسأله های داستانی

در اینجا دو افسانه در مورد مسأله های داستانی (word problems) داریم که بسیار رایج می باشند:اول اینکه مسأله های داستانی همیشه سخت هستند و دوم اینکه مسأله های داستانی فقط برای دوران تحصیل هستند و بعد از آن نیازی به آنها ندارید. هر دوی این ایده ها اشتباه هستند. اما آنقدر رایج هستند که من می خواهم در اینجا با آنها شاخ به شاخ شوم و پاسخشان را بدهم. ...

تبدیل کلمات به اعداد

خیلی از مسأله های داستانی ریاضی (word problems یا story problems) به تنهایی کافی هستند تا دانش آموزان سطح متوسط ریاضی از ترس بر خودشان بلرزند. خیلی ها ترجیح می دهند تا سرتاسر یک خندق آب پُر از کروکودیل را شنا کنند تا اینکه یک مسالۀ داستانی ریاضی را حل کنند. امّا مسأله های داستانی به شما کمک می کنند تا منطق پشت سوالاتی را که در دنیای واقعی پیش می آیند، درک کنید، و ریاضی را کاربردی کنید، حتّی اگر سن...

عبارتهای دارای پرانتز

در ریاضی، پرانتزها (parentheses) معمولاً برای دسته بندی بخشی از عبارتها مورد استفاده قرار می گیرند. وقتی که به ارزیابی عبارت می رسید، چیزی که در مورد پرانتزها باید بدانید اینجا مطرح می کنیم. ...

ترتیب عملیات ها در عبارتهای دارای توان

در اینجا آنچیزیهایی را که در مورد ارزیابی عبارتهای دارای توان (exponent) نیاز هست بدانید، مطرح می کنیم. (برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد توان فصل 4 را ببینید.) ...

عبارتهای دارای عملگرهای ترکیبی

معمولاً عبارتها شامل عملگرهای ضرب و تقسیم و جمع و تفریق در کنار یکدیگر به صورت ترکیبی می باشند. من اینها را عبارتهای ترکیبی می نامم. برای ارزیابی آنها، شما نیاز به داروی قویتری دارید. در اینجا قوانینی را که باید دنبال کنید آورده ایم: ...

عبارتهای فقط شامل ضرب و تقسیم

برخی از عبارتها فقط شامل ضرب و تقسیم هستند. اگر مورد شما از این جنس باشد، قانون ارزیابی کاملاً سرراست و ساده می باشد. ...

عبارتهای فقط شامل جمع و تفریق

برخی از عبارتها، فقط شامل جمع و تفریق می باشند. اگر مورد شما از این نوع باشد، قانون ارزیابی بسیار ساده می باشد. ...

بکار بردن ترتیب عملیات ها بر روی عبارات چهار عمل اصلی

همانطور که پیشتر در همین فصل توضیح دادم، ارزیابی (evaluating) یک عبارت، ساده کردن آن به یک عدد واحد می باشد. الان به شما کمک می کنم تا با مبانی ارزیابی عبارتهای دارای ترکیبی از چهار عمل اصلی - جمع، تفریق، ضرب، و تقسیم - آشنا شوید. (برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد چهار عمل اصلی می توانید فصل 3 را ببینید.) به طور کلی، عبارتهای شامل چهار عمل اصلی، در سه نوع کلی که در جدول 1-5 نشان داده شده است می آیند...

معرفی ترتیب عملیات

وقتی که بچّه بودید، آیا تابحال سعی کرده بودید که ابتدا کفش هایتان را بپوشید و سپس جوراب ها را؟ اگر اینطور باشد، احتمالاً این قانون را بخوبی درک کنید: ...

پیوندها
logo-samandehi