آموزش عمومی خوش آموز

بررسی تفاوتهای بین سیستم های انگلیسی و متریک

امروزه دو تا از رایج ترین سیستم های اندازه گیری (measurement systems) سیستم اندازه گیری انگلیسی (English system) و سیستم اندازه گیری متریک (metric system) می باشند. بیشتر آمریکایی ها سیستم اندازه گیری انگلیسی را یاد گرفته اند - برای مثال پوند (pounds) و اونس (ounces)، فوت (feet) و اینچ (inches) و ... - و هر روز از آنها استفاده می کنند. متاسفانه سیستم اندازه گیری انگلیسی برای استفاده در ریاضی اصلاً...

وزنه ها و اندازه گیری

در فصل 4، واحدها (units) را به شما معرفی کردم، که چیزهایی قابل شمارش، مانند سیب ها، سکه ها، و کلاه ها می باشند. شمارش سیب ها، سکه ها، و کلاه ها آسان می باشد، چون آنها از یکدیگر مجزا هستند - به این معنا که، به سادگی می توانید ببینید هر کدام از آنها در کجا تمام می شوند و دیگری آغاز می گردد. امّا همه چیز به همین آسانی نمی باشد. به عنوان مثال، آب را چطور می شمارید - با قطره؟ حتی اگر بتوانید این کار را...

کار با نماد علمی (Scientific Notation)

نماد علمی (Scientific Notation) یک سیستم برای نگارش اعداد خیلی بزرگ و خیلی کوچک می باشد که کار کردن با آن اعداد را ساده تر می کند. هر عددی می تواند با نماد علمی، به شکل حاصلضرب دو عدد نوشته شود. ...

نمایش مضرب های ده به شکل توان

نماد علمی (Scientific notation) از مضرب های ده به شکل توان استفاده می کند، بنابراین قبل از ادامۀ کار، کمی پیش زمینه نیاز دارید. در این بخش، من دانش شما در مورد توان ها (exponents) را - که برای بار اول در فصل 4 معرفی کردم - تکمیل می کنم. ...

مختصر کردن اعداد با نماد علمی (Scientific Notation)

دانشمندان معمولاً با اندازه گیری های خیلی کوچک یا خیلی بزرگ کار می کنند - فاصله تا کهکشان بعدی، اندازۀ اتُم، جرم کرۀ زمین، تعداد سلول های باکتری موجود در باقیماندۀ یک غذای چینی. برای صرفه جویی در زمان و فضا - و برای اینکه انجام محاسبات ساده تر شود - مردم نوعی مختصر نویسی ایجاد کرده اند که آن را نماد علمی (scientific notation) می نامند. نماد علمی (Scientific notation) از دنباله ای از اعداد استفاده...

مدیریت افزایش و کاهش درصد در مسأله های داستانی

مسأله های داستانی که شامل افزایش یا کاهش توسط درصدها می شوند، آخرین دور از مسأله های درصدی می باشند. مسأله های رایج درصدی شامل محاسبه مبلغ یک حقوق بعلاوۀ افزایش آن، هزینه کالا بعلاوۀ مالیات آن، یا مبلغ یک پول بعلاوۀ بهره اش یا بعلاوۀ سود سهامش می باشند. مسأله های رایج کاهش درصدی شامل مبلغ حقوق منهای مالیات هایش یا هزینه یک کالا منهای تخفیفاتش می باشند. اگر بخواهم حقیقت را بگویم، ممکن است تا همین ...

ضرب اعداد اعشاری و درصدها در مسائل داستانی

در بخش قبلی، به شما نشان دادم که چگونه کلمۀ "از" در یک مساله داستانی مرتبط با کسرها، معمولاً معنای عملیات ضرب را می دهد. این ایده در مورد مسائل داستانی مرتبط با اعداد اعشاری و درصدها نیز صحیح است. روش حل کردن این دو نوع مساله شبیه یکدیگر می باشد، پس در این آموزش از روی آن می پرم. ...

مسائلی در مورد ضرب کسرها

در مسائل داستانی، کلمۀ "از" تقریباً همیشه معنای ضرب می دهد. بنابراین، هرگاه این کلمه را در ادامۀ یک کسر، عدد اعشاری، یا درصد دیدید، معمولاً می توانید آن را با یک علامت ضرب جایگزین کنید. وقتی راجع به آن فکر کنید، کلمۀ "از" معنای ضرب می دهد، حتی موقعی که در مورد کسرها نیز صحبت نمی کنید این قاعده برقرار است. برای مثال، وقتی در یک فروشگاه به جنسی اشاره می کنید و می گوید: "من سه تا از آنها بر می دارم"...

جمع و تفریق بخشهایی از کل در مساله های داستانی

برخی از مساله های داستانی شامل کسرها، اعداد اعشاری، و درصدها در واقع فقط مساله های جمع و تفریق می باشند. شما ممکن است کسرها، اعداد اعشاری، یا درصدها را در تنظیمات متنوعی از دنیای واقعی که مبتنی بر وزن و اندازه های مختلف می باشند - مانند آشپزی و نجّاری - با یکدیگر جمع بزنید. (در فصل 15، این کاربردها را به صورت عمیق مورد بحث قرار خواهم داد.) برای حل کردن این نوع مساله ها شما می توانید از مهارتهایی ...

مسأله های داستانی با کسرها، اعداد اعشاری، و درصدها

در فصل 6 چگونگی حل کردن مسأله های داستانی (word problems) را به شما نشان دادم، که در آنها معادلات کلمات را با استفاده از چهار عمل اصلی (جمع، تفریق، ضرب، و تقسیم) ایجاد می کردیم. در این فصل، به شما می آموزم چگونه این مهارتها را توسعه بدهید تا مساله های داستانی که در آنها کسرها، اعداد اعشاری، و درصدها وجود دارند، را نیز حل کنید. در ابتدا، چگونگی حل کردن مسائل ساده تر را به شما می گویم که در آنها تن...

پیوندها
logo-samandehi