آموزش عمومی آموزش گرامر انگلیسی خوش آموز

آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 3

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث منفی کردن حال ساده (present simple negative) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. در مورد خودتان جملاتی را بنویسید. از موارد گفته شده استفاده کنید: ...

آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 2

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث منفی کردن حال ساده (present simple negative) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. اطلاعات را مطالعه کنید و با استفاده از like جملاتی را بنویسید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 1

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث منفی کردن حال ساده (present simple negative) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. جملات منفی را بنویسید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative

در این آموزش به مبحث منفی کردن حال ساده (present simple negative) در زبان انگلیسی می پردازیم. ...

آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 5

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده (present simple) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. جملاتی را دربارۀ خودتان بنویسید. از کلمات همیشه/هرگز/اغلب/معمولاً/گاهی اوقات استفاده کنید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 4

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده (present simple) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. از روی این کلمات جملاتی را بنویسید. از شکل صحیح فعل ها استفاده کنید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 3

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده (present simple) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. جملات را کامل کنید. از کلمات گفته شده استفاده کنید: ...

آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 2

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده (present simple) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. جملات را با استفاده از مردمی که در تصاویر می بینید کامل کنید. از کلمات گفته شده استفاده کنید: ...

آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple - تمرین 1

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث حال ساده (present simple) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید. این افعال را با استفاده از s- یا es- بنویسید. ...

آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simple

در این آموزش به مبحث حال ساده (present simple) در زبان انگلیسی می پردازیم. ...

برچسب ها
روش برخورد با قوانین متضاد (Conflicting Rules) در چگونگی برخورد با قوانین متضاد (Conflicting Rules) آموزش بررسی اینکه موارد موجود در لیست اول در لیست شیوه بررسی اینکه موارد موجود در لیست اول در لیست د نحوه بررسی اینکه موارد موجود در لیست اول در لیست د روش بررسی اینکه موارد موجود در لیست اول در لیست دو چگونگی بررسی اینکه موارد موجود در لیست اول در لیست آموزش تصویری مقایسه دو لیست یا استفاده از ویژگی قا آموزش مقایسه دو لیست یا استفاده از ویژگی قالب بندی نحوه مقایسه دو لیست یا استفاده از ویژگی قالب بندی شیوه مقایسه دو لیست یا استفاده از ویژگی قالب بندی روش مقایسه دو لیست یا استفاده از ویژگی قالب بندی ش چگونگی مقایسه دو لیست یا استفاده از ویژگی قالب بند آموزش ایجاد رنگهای متفاوت برای ردیف های متناوب در شیوه ایجاد رنگهای متفاوت برای ردیف های متناوب در ا نحوه ایجاد رنگهای متفاوت برای ردیف های متناوب در ا روش ایجاد رنگهای متفاوت برای ردیف های متناوب در اک چگونگی ایجاد رنگهای متفاوت برای ردیف های متناوب در آموزش تصویری ایجاد تفاوت رنگ به صورت یک در میان در آموزش ایجاد تفاوت رنگ به صورت یک در میان در ردیف ه
logo-samandehi