آموزش عمومی آموزش ریاضی پایه خوش آموز

حل کردن مسائل داستانی هندسه

برخی از مسأله های داستانی هندسه تصویری را به شما ارائه می دهند. در موارد دیگری شما مجبور هستید که خودتان تصویری را بکشید. طراحی شکلها همیشه ایده خوبی است، چرا که معمولاً در پیشبرد کار به شما کمک می کند. در ادامه با هر دو نوع این مسأله ها روبرو می شوید. (برای حل کردن این نوع مسأله ها به برخی از فرمولهایی که در فصل 16 آموختید نیاز پیدا خواهید کرد.) ...

حل کردن مسائل اندازه گیری با زنجیرۀ تبدیل

در فصل 15، به شما یکسری معادلات ساده برای تبدیل اندازه ها ارائه دادم. همچنین چگونگی تبدیل این معادله ها به فاکتورهای تبدیل (conversion factors) - کسرهایی که می توانید با استفاده از آنها واحدها را تبدیل کنید - آموزش دادم. این اطلاعات مفید است، اما می تواند بهتر هم بشود. شما همیشه یک معادله برای تبدیل دقیق آنچه که می خواهید ندارید. برای مثال چگونه سال را به ثانیه تبدیل می کنید؟ برای بیشتر مسائل پیچ...

حل کردن مسائل داستانی هندسه و اندازه گیری

در این فصل، من بر روی دو نوع از مسائل داستانی تمرکز می کنم: مسائل اندازه گیری (measurement) و مسائل هندسه (geometry). در یک مسأله داستانی که شامل اندازه گیری می شود، معمولاً از شما درخواست می شود که از یک واحد اندازه گیری به واحد دیگری تبدیل انجام بدهید. گاهی اوقات شما یک معادله تبدیل مستقیم برای حل این مساله ندارید، پس نیاز به ایجاد یک زنجیرۀ تبدیل دارید، که در این فصل در موردش خواهم گفت. نوع ر...

مختصات دکارتی (Cartesian Coordinates)

هنگامی که اهالی ریاضی در مورد استفاده از یک گراف صحبت می کنند، معمولاً به گراف دکارتی - همچنین سیستم مختصات دکارتی (Cartesian coordinate system) نیز نامیده می شود - اشاره دارند (شکل 4-17 را ببینید). در فصل 25، به شما خواهم گفت که چرا اعتقاد دارم که این گراف یکی از ده اختراع مهم ریاضی در تمامی دورانها می باشد. در هنگام مطالعه جبر تعداد زیادی از این نوع گراف را می بینید، بنابراین آشنا شدن با آن ایده...

سه سبک نمودار مهم

در این بخش، چگونگی خواندن و درک کردن سه سبک (styles) از نمودارها (graphs) را به شما نشان می دهم: نمودار میله ای (bar graph)، نمودار دایره ای (pie chart)، و نمودار خطی (line graph). اینها تنها انواع نمودار نیستند، اما خیلی رایج هستند، و فهمیدن آنها می تواند در درک سایر انواع نمودارها به شما کمک کند. هر کدام از این سبک نمودارها کاربرد خاصی دارد: ...

نمودارها (Graphs)

یک نمودار (graph) یک ابزار بصری برای سازماندهی و ارائه اطلاعات در مورد اعداد می باشد. بیشتر دانش آموزان کار با نمودارها را نسبتاً ساده می دانند چرا که نمودارها به جای ارائه فقط یک دسته از اعداد، تصاویری را ارائه می دهند. سادگی آنها باعث شده است تا نمودارها در روزنامه ها، مجله ها، گزارشات تجاری، و هر جای دیگری که اطلاعات شفاف بصری مورد نیاز باشد، ظاهر شوند. در این فصل من سه نوع رایج از نمودارها ر...

محیط، مساحت، مساحت رویه، و حجم

در این بخش، چند فرمول مهم برای اندازه گیری شکل ها (shapes) در سطح و سالیدها (solids) در فضا را به شما معرفی می کنم. این فرمولها به جای اعداد از حروف الفبا استفاده می کنند و شما می توانید برای اندازه گیری های خاص اعدادتان را جایگزین این حروف الفبا کنید. استفاده از حروف الفبا به جای اعداد یک ویژگی است که در بخش 5 - هنگامی که در مورد جبر صحبت می کنم - بیشتر آن را خواهید دید. ...

هندسه فضایی

هندسهٔ فضایی (Solid geometry) مطالعه اشیاء در فضا می باشد - یعنی، مطالعه اشیا در سه بعد. یک سالید (solid) معادل فضایی (سه بعدی) یک شکل (shape) است. هر سالید یک فضای درونی و بیرونی دارد که با سطح (surface) آن سالید، از یکدیگر جدا شده اند. در اینجا چندین نوع سالید را به شما معرفی می کنم. ...

اشکال دو بعدی

یک شکل (shape) هر نوع طرح دو بعدی هندسی محصور (بسته) می باشد که دارای یک بخش درونی و یک بخش بیرونی است، که توسط مرزهای آن (محیط شکل) از یکدیگر تفکیک شده اند. مساحت (area) یک شکل اندازه گیری فضای درونی آن شکل می باشد. چندین شکل که احتمالاً با آنها آشنا هستید شامل مربع (square)، مستطیل (rectangle)، و مثلث (triangle) می باشند. با این وجود، خیلی شکل ها هم وجود دارند که اسم ندارند، در شکل 1-16 می توا...

هندسۀ مسطحه: نقطه، خط، زاویه، و شکل

هندسۀ مسطحه (Plane geometry) مطالعۀ اشکال (figures) در یک سطح دو بعدی (two-dimensional surface) می باشد، یعنی روی یک سطح (plane). شما می توانید به سطح (plane) به عنوان یک تکه کاغذ که هیچ ضخامتی ندارد، فکر کنید. از نظر فنی یک سطح در لبه های کاغذ خاتمه نمی یابد و تا ابد ادامه خواهد داشت. در این بخش، چهار مفهوم مهم در هندسۀ مسطحه را به شما معرفی می کنم: نقطه ها (points)، خطها (lines)، زاویه ها (ang...

logo-samandehi