آموزش عمومی آموزش جبر خوش آموز

متعادل نگهداشتن معادله

هنگامی که یک معادله جبری (algebraic equation) به شما داده می شود، کار عادی شما اینست که معادله را حل کنید. حل کردن یک معادله به این معنا می باشد که مقدار یا مقادیری را پیدا کنید تا جایگزین مقادیر نامعلوم شوند تا در نتیجۀ آن معادله را به یک بیانیه صحیح (true statement) تبدیل کنید. شما ممکن است قادر باشید پاسخ را حدس بزنید، اما برای همه معادله ها نمی توانید به آن روش تکیه کنید. برخی پاسخ ها نیز بسیا...

سازماندهی صحیح برای حل معادلات

در این فصل، شما ملاحظات بسیاری را که شامل حل کردن معادلات در جبر می شوند، خواهید دانست. در فصل های پیشین، مکانیک صحیح کار با عبارتهای جبری را پوشش دادم. اکنون با معرفی علامت برابری (=) آن قوانین را به کار می گیرم. درست مانند فعل که عبارت را به جمله تبدیل می کند، علامت برابری عبارت ریاضی را به معادله تبدیل می کند. در این فصل، به جای سر و کار داشتن با عباراتی همچون ...

تقسیم مصنوعی (synthetic division)

قضیه باقیمانده (remainder theorem) هنگامی که با چندجمله ای های درجه بالا سروکار دارید و می خواهید آنها را تبدیل به گراف (graph) کنید یا اینکه راه حلی برای معادلاتی که شامل چند جمله ای ها هستند پیدا کنید، به شدت مورد استفاده قرار می گیرد. من در کتاب Algebra II For Dummies (جبر 2 برای احمقها) به جزئیات این مسأله پرداخته ام. برای الآن، من صرفاً بهترین بخش آن را انتخاب کرده ام و به شما نشان می دهم که ...

دانستن انتهای عملیات فاکتورگیری

یکی از صحنه های مورد علاقۀ من در فیلم "The Agony and the Ecstasy" که به تاریخچۀ نقاشی و مجسمه سازی کلیسای سیستین (Sistine Chapel) توسط میکل آنژ (Michelangelo) می پردازد، زمانی است که پاپ وارد کلیسای سیستین می شود، به داربست ها و چکه کردن رنگها و به میکل آنژ که نزدیک سقف نشسته است نگاهی می کند، و فریاد می زند: "چه وقت این کار تمام می شود؟" و میکل آنژ پاسخ می دهد: "وقتی من تمامش کنم!" غُرزدن پاپ می...

ترکیب روش های فاکتورگیری

هر مسأله فاکتورگیری فقط شناسایی اینست که شما چه چیزی دارید تا بدانید چه روشی را به کار بگیرید. در مورد سه جمله ای ها اگر شکل سه جمله ای عبارت درجه دوم باشد، می توانید از روش unFOIL برای فاکتورگیری استفاده کنید. اگر یک سه جمله ای دارای فاکتور مشترکی باشد می توانید با روش GCF (بزرگترین فاکتور مشترک) فاکتورگیری را انجام بدهید. وقتیکه یک دوجمله ای دارید، شما به دنبال مجموع یا تفاضل مکعب ها و تفاضل مرب...

فاکتورگیری دوجمله ای ها

این فصل اطلاعات خیلی سودمندی در مورد فاکتورگیری دارد که تحت دسته بندی قوانین فاکتورگیری عبارتهای درجه دوم (quadratic) یا خطی (linear) قرار نمی گیرد. برای مشاهده قوانین فاکتورگیری و نکات بیشتر می توانید فصل های 8 و 9 را ببینید. نیمی از فرآیند فاکتورگیری دانستن چگونگی استفاده از قوانین می باشد، و نیمۀ دیگر اینست که تشخیص بدهید چه زمانی باید از چه قانونی استفاده کنید. این مهارتها هر دو به یک اندازه م...

انتخاب گزینه های فاکتورگیری

گاهی اوقات مجبور می شوید یک مسأله را بیش از یکبار فاکتورگیری کنید. این بخش به شما نشان می دهد چگونه می توانید دو تکنیک کاملاً متفاوت فاکتورگیری را روی یک مسأله استفاده کنید. فرآیند استفاده از تکنیکهای مختلف فاکتورگیری، متفاوت از استفاده مجدد از یک روش یکسان، همچون بیرون کشیدن چندبارۀ فاکتورهای مشترک، می باشد. ...

آشنایی با UnFOIL و کاربردش

هنگامی که به یک عبارت درجه دوم، همچون عبارتی که در ادامه آمده است نگاه می کنید، ممکن است با خودتان فکر کنید، فهمیدن اینکه چگونه این عبارت را به حاصلضرب دو دوجمله ای فاکتور بگیریم، کار سخت و طاقت فرسایی است. ...

آشنایی با FOIL و کاربردش

FOIL چیست؟ (بخوانید فویل). FOIL مخفف چهار کلمه first (اولین)، outer (بیرونی)، inner (درونی)، و last (آخرین) می باشد. هنگامی که برای اولین بار مفهوم FOIL مطرح شد، به نوعی صرفاً یک یادآور بود که در هنگام کار با دوجمله ای ها (binomials) از آن استفاده می شد. اما امروزه این عملیات در سطح وسیع در جبر مورد پذیرش قرار گرفته است و در کلاسهای درس جبر مورد استفاده قرار می گیرد. به یادآوری FOIL و استفاده از ...

مهار کردن اعداد بزرگ و کوچک در عبارات درجه دوم

برخی از عبارتهای کاملاً خوب درجه دوم برای رسیدگی نامناسب می باشند. برخی از آنها با فاکتورگیری می توانند بهتر شوند. برخی از آنها قصدشان اینست که با شما همکاری نکنند - شما در آنها گیر می کنید. در این بخش من به ابزار محبوبم برای ساده سازی برمی گردم: پیدا کردن بزرگترین فاکتور مشترک. اگر جملات در یک عبارت درجه دوم چیز مشترکی داشته باشند، سپس می توانید آن اشتراکات را فاکتور بگیرید، و در نهایت به عبارتی ...

برچسب ها
شیوه حل معادلات چند جمله ای با تقسیم ترکیبی (synth روش حل معادلات چند جمله ای با تقسیم ترکیبی (synthe چگونگی حل معادلات چند جمله ای با تقسیم ترکیبی (syn آموزش تصویری حل کردن معادلات دارای رادیکال با دوبا آموزش حل کردن معادلات دارای رادیکال با دوبار به تو نحوه حل کردن معادلات دارای رادیکال با دوبار به توا شیوه حل کردن معادلات دارای رادیکال با دوبار به توا روش حل کردن معادلات دارای رادیکال با دوبار به توان چگونگی حل کردن معادلات دارای رادیکال با دوبار به ت آموزش تصویری حل کردن معادلات دارای رادیکال (Radica آموزش حل کردن معادلات دارای رادیکال (Radical equat نحوه حل کردن معادلات دارای رادیکال (Radical equati شیوه حل کردن معادلات دارای رادیکال (Radical equati روش حل کردن معادلات دارای رادیکال (Radical equatio چگونگی حل کردن معادلات دارای رادیکال (Radical equa قرار دادن روت در جدول مسیریابی روتر افزودن Route در Routing table ویندوز اضافه کردن Route در Routing table ویندوز افزودن Route در جدول مسیریابی ویندوز اضافه کردن Route در جدول مسیریابی ویندوز
logo-samandehi