آموزش عمومی خوش آموز

انتخاب گزینه های فاکتورگیری

گاهی اوقات مجبور می شوید یک مسأله را بیش از یکبار فاکتورگیری کنید. این بخش به شما نشان می دهد چگونه می توانید دو تکنیک کاملاً متفاوت فاکتورگیری را روی یک مسأله استفاده کنید. فرآیند استفاده از تکنیکهای مختلف فاکتورگیری، متفاوت از استفاده مجدد از یک روش یکسان، همچون بیرون کشیدن چندبارۀ فاکتورهای مشترک، می باشد. ...

آشنایی با UnFOIL و کاربردش

هنگامی که به یک عبارت درجه دوم، همچون عبارتی که در ادامه آمده است نگاه می کنید، ممکن است با خودتان فکر کنید، فهمیدن اینکه چگونه این عبارت را به حاصلضرب دو دوجمله ای فاکتور بگیریم، کار سخت و طاقت فرسایی است. ...

آشنایی با FOIL و کاربردش

FOIL چیست؟ (بخوانید فویل). FOIL مخفف چهار کلمه first (اولین)، outer (بیرونی)، inner (درونی)، و last (آخرین) می باشد. هنگامی که برای اولین بار مفهوم FOIL مطرح شد، به نوعی صرفاً یک یادآور بود که در هنگام کار با دوجمله ای ها (binomials) از آن استفاده می شد. اما امروزه این عملیات در سطح وسیع در جبر مورد پذیرش قرار گرفته است و در کلاسهای درس جبر مورد استفاده قرار می گیرد. به یادآوری FOIL و استفاده از ...

مهار کردن اعداد بزرگ و کوچک در عبارات درجه دوم

برخی از عبارتهای کاملاً خوب درجه دوم برای رسیدگی نامناسب می باشند. برخی از آنها با فاکتورگیری می توانند بهتر شوند. برخی از آنها قصدشان اینست که با شما همکاری نکنند - شما در آنها گیر می کنید. در این بخش من به ابزار محبوبم برای ساده سازی برمی گردم: پیدا کردن بزرگترین فاکتور مشترک. اگر جملات در یک عبارت درجه دوم چیز مشترکی داشته باشند، سپس می توانید آن اشتراکات را فاکتور بگیرید، و در نهایت به عبارتی ...

عبارات درجه دوم (Quadratic expressions)

عبارات درجه دوم (Quadratic expressions) به صورت گسترده در جبر مورد مطالعه قرار می گیرند زیرا کاربردهای بسیاری در حساب دیفرانسیل و انتگرال (calculus) و فیزیک و سایر رشته ها دارند. در اینجا دو نمونه عبارت درجه دوم را می بینید: ...

گروه بندی جملات در فاکتورگیری

گروهها زمانی شکل می گیرند که مردم با یکدیگر چیز مشترکی داشته باشند. بیست نفر را در یک جزیره قرار بدهید، و چند روز آنها را رها کنید، شانس زیادی وجود دارد که آنها بر اساس چیزهایی که بدنبالش هستند و یا اشتراکات دیگرشان، با یکدیگر گروههایی را تشکیل بدهند. تولید کنندگان تلویزیونی با ایجاد رقابتهایی در این جزیره ها و معرفی انواع کشمکش ها و درام ها، در این پدیده بزرگنمایی می کنند. فرآیند کلی یکسانی می ...

فاکتورگیری (Factoring)

شما ممکن است به فلسفه "هر چی بزرگتر بهتر" باور داشته باشید، این فلسفه در مورد حقوق های دریافتی، کلوچه ها، خانه ها و خیلی موارد دیگر صدق می کند، اما در مورد جبر واقعاً جواب نمی دهد. در بیشتر مواقع، دقیقاً برعکس این فلسفه در جبر برقرار است: در جبر کار کردن با اعداد کوچکتر، ساده تر و راحتتر، از کار کردن با اعداد بزرگتر است. در این فصل، شما خواهید دانست چگونه به آن جملات "هر چی کوچکتر بهتر" دست یابید...

توزیع های خاص (Special Distributions)

چند میانبر در توزیع می توانند زندگی را آسان تر کنند. توزیع دوجمله ای ها (binomials) بر روی چندجمله ای ها کار مشکلی نمی باشد، اما اگر بتوانید وضعیتهایی را که می توانید در آنها میانبرها را به کار گیرید، شناسایی کنید، منجر به صرفه جویی در زمانتان می گردد. اگر متوجه نشدید که یک میانبر خاص می توانست مورد استفاده قرار بگیرد، در مورد اشتباهتان زیاد نگران نباشید. اما اگر بعد از حل مسأله متوجه شدید راه آسا...

توزیع چند جمله ای ها (Distributing Polynomials)

در بخش های قبلی این فصل، چگونگی توزیع یک جمله روی چندین جمله را دیدید. در این بخش چگونگی توزیع یک دو جمله ای (binomial) - یک دوجمله ای، یک چند جمله ای (polynomial) است که دو جمله دارد - را خواهید دید. همچنین چگونگی توزیع یک چند جمله ای (polynomials) با سه جمله یا بیشتر را خواهید دید. ...

توزیع متغیرها (Distributing variables)

توزیع متغیرها (Distributing variables) بر روی جملات موجود در یک عبارت جبری شامل قوانین ضرب و قوانین توانها می باشد. هنگامی که متغیرهای متفاوت در یکدیگر ضرب می شوند، می توانند کنار همدیگر نوشته شوند و نیاز هم نیست بین آنها علامت ضرب باشد. اگر به عنوان بخشی ازتوزیع، متغیرهایی که در یکدیگر ضرب می شوند، یکسان باشند، سپس توانهای آنها با یکدیگر جمع می شود. ...

logo-samandehi