آموزش Kerio Control بصورت رایگان خوش آموز

تغییر Welcome screen در Guest Interface های Kerio Control

در ادامه مقاله قبلی که در خصوص Guest Interface ها بود، به جایی رسیدیم که دیدی چطور از طریق این اینترفیس به کلاینتها اینترنت دهیم و میدانید که فقط از طریق interface های این گروه فقط دسترسی کلاینتها به اینترنت میسر خواهد شد و ارتباطی به شبکه داخلی نخواهند داشت. ...

logo-samandehi