آموزش کامل کریو کنترل خوش آموز

Accounting And monitoring در کریو کنترل- بخش ششم

حال نوبت ااست که گزارش همین کاربری که در پست قبل انتخاب کرده ایم را بصورت دقیق تری مشاهده کنیم. اکنون میزان مصرف اینترنت این کاربر را در بازه زمانی مشخص شده قابل مشاهده بود، اما فعالیته ای اینترنتی این کاربر هم میتواند جالب باشد....

آموزش Traffic Rule در کریو کنترل-بخش هفتم

حالا وقت آن است که رولی تنظیم کنیم تا سایر کاربران دسترسی به کنسول وب کریو نداشته باشند و نتوانند بدان لاگین کنند. ما گروه های Administrators و IT را قبلا Allow کردیم که حداقل آنها بتوانند لاگین کنند و گرنه با این رولی که در این پست می خواهیم ایجاد کنیم، حتی Admin ها هم نمی توانند به کنسول مدیریتی کریو لاگین کنند. ...

logo-samandehi