روش ثبت رویداد مالی فروش زمین خوش آموز

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت رویداد مالی 10 : فروش زمین

تراکنش 10 آژانس آموزشی اسمارت تاچ برخی زمین های متعلق به خودش را می فروشد. قیمت فروش این قطعه زمین ها 9.000$ می باشد که با بهای تمام شده خرید آن برابر می باشد، بنابراین شرکت از بابت فروش این زمین نه سودی می کند و نه زیانی می بیند. مبلغ فروش زمین بصورت نقدی دریافت می شود، تاثیر این رویداد مالی بر معادله حسابداری به شرح زیر می باشد: ...

logo-samandehi