چگونگی ثبت رویداد مالی برداشت مالک از سرمایه در دفتر کل خوش آموز

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 12 : برداشت مالک از سرمایه

در تاریخ 30 آپریل 2013، شینا برایت(مالک شرکت اسمارت تاچ) مبلغ 2.000$ وجه نقد از شرکت برداشت می کند. برداشت موجودی نقد را کاهش می دهد، پس ما حساب موجودی نقد را بدهکار می کنیم. برداشت همچنین باعث می شود تا مجموع سرمایه مالک کاهش یابد. کاهش در سرمایه که بدلیل برداشت توسط مالک باشد، باعث بدهکار شدن حساب برداشت مالک می شود، پس ما حساب برداشت برایت را بدهکار می کنیم. ...

logo-samandehi