آموزش ترفندهای اکسل 2016 خوش آموز

چگونگی تغییر دادن تعداد ارقام بعد از اعشار (decimal places) در اکسل

در این آموزش یاد می گیریم تا تعداد اعداد اعشاری بعد از صفر را کمتر نشان بدهیم و در عین حال مقدار اصلی ما دست نخورده باقی بماند. ...

چگونگی مخفی کردن ستونها (columns) یا ردیفها (rows) در اکسل

گاهی اوقات مخفی کردن ستونها یا ردیف ها در اکسل می تواند کار مفیدی باشد. در این آموزش به چگونگی این کارها خواهیم پرداخت. همچنین چگونگی مشاهده مجدد ستون یا ردیف مخفی شده را نیز فرا خواهید گرفت. ...

logo-samandehi