چگونگی بزرگنمایی (zoom) اسناد در آفیس خوش آموز

چگونگی بزرگنمایی و کوچکنمایی اسناد در اکسل

شما می توانید با استفاده از دکمه های مثبت (+) و منفی (-) موجود در status bar (نوار وضعیت) اکسل، اسناد اکسل را بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید. فشردن هر یک مرتبه هر کدام از این دو دکمه به میزان درصد خاصی منجر به بزرگنمایی یا کوچنکمایی سند اکسل شما می شود. ...

logo-samandehi