روش استفاده از فرمول به عنوان معیار فیلتر در اکسل خوش آموز

چگونگی به کار بردن فیلتر پیشرفته (Advanced Filter) در اکسل

در این آموزش به چگونگی به کار بردن فیلتر پیشرفته (Advanced Filter) در اکسل می پردازیم. در نتیجه این اعمال فیلتر، تنها رکوردهایی که دارای معیارهای خاصی باشند نمایش داده خواهند شد. هنگامی که شما از ویژگی فیلتر پیشرفته (Advanced Filter) استفاده می کنید، نیاز خواهید داشت تا معیارهای خود را در برگه اکسل تعیین نمایید. به عنوان یک مثال تصویری ناحیه آبی در تصویر زیر را مشاهده کنید. این معیارها را در بال...

logo-samandehi