شیوه نمایش مضرب های ده به شکل توان خوش آموز

نمایش مضرب های ده به شکل توان

نماد علمی (Scientific notation) از مضرب های ده به شکل توان استفاده می کند، بنابراین قبل از ادامۀ کار، کمی پیش زمینه نیاز دارید. در این بخش، من دانش شما در مورد توان ها (exponents) را - که برای بار اول در فصل 4 معرفی کردم - تکمیل می کنم. ...

logo-samandehi