IP Address چیست خوش آموز

private IP address یا IP Address لوکال چیست

IP address های private، آدرس هایی رزرو شده و محفوظی هستند که در دنیای اینترنت کاربردی ندارند و در اینترنت اصلا Route نمی شوند و هیچ اعتبار و Credential ای در دنیای اینترنت ندارند. private IP address ها فقط در شبکه های خصوصی یا همان LAN ها مورد استفاده قرار می گیرند و در دنیای اینترنت اصلا نمی توان از این ip ها استفاده کرد. IP Address به صورت کلی نمایانگر شماره شبکه و شماره Host در آن شبکه یا LAN ا...

دوره آموزشی Network Plus - ارتباط بین LAN ها توسط IP Address

در این ویدئو در مورد IP Address صحبت می کنیم و خواهید دید که برای ارتباط برداکست ها با یکدیگر و قرار دادن دستگاه ی به نام روتر در شبکه، برای برقراری ارتباط بین دو LAN یا Broadcast نیاز به IP Address خواهیم داشت. توضحیات کامل در ویدئو ارائه شده و ضمن اینکه مابقی بحث به ویدئوی بعد موکول شده است. ...

logo-samandehi