آموزش تصویری پیدا کردن یک مخرج مشترک (common denominator) برای دو کسر خوش آموز

مقدمات عملیات کسرها

برای جمع، تفریق، یا مقایسه کسرها، شما نیاز به کسرهایی دارید که به تعداد تکه های مساوی تقسیم شده باشند. به عبارت دیگر، مخرج های (denominators) آنها باید برابر باشند. ...

logo-samandehi