آموزش کار با فرمول حل معادله درجه دوم (Quadratic Formula) خوش آموز

فرمول حل معادله درجه دوم (Quadratic Formula)

فرمول حل معادله درجه دوم (Quadratic Formula) مخصوص معادلات درجه دوم می باشد. یک معادله درجه دوم، می تواند تا دو پاسخ داشته باشد، اما ممکن است فقط یک پاسخ و یا حتی هیچ پاسخی در کل وجود نداشته باشد. یادتان باشد: در یک معادله درجه دوم با شکل ...

logo-samandehi