روش کنار آمدن با اعداد موهومی در حل معادلات خوش آموز

برخورد با اعداد موهومی (Imaginary Numbers)

یک عدد موهومی (imaginary number) چیزی است که وجود ندارد - خوب، دست کم تا زمانیکه برخی از ریاضیدانان پرآوازه راه خودشان را انتخاب کردند. آنها از بابت اینکه در هنگام حل کردن معادلات به دلیل اینکه یک عدد منفی در زیر رادیکال قرار می گرفت و عملیات را متوقف می کرد، خوشحال نبودند. به همین دلیل با عدد موهومی i بر این مشکل فائق آمدند. قوانین جبر: جذر 1- به عنوان i تعیین شده است. ...

logo-samandehi