روش تشخیص خطهای موازی و متعامد از روی شیب خط خوش آموز

شیب خط (Slope)

در ریاضیات، شیب (slope) یک عدد یا مقدار خاص است که چیزی در مورد ماهیت یک خط یا پاره خط به شما می گوید. صرفاً با نگاه کردن به این عدد متناظر با شیب یک خط، شما می توانید بگویید همچنان که این خط را از سمت چپ به راست نگاه می کنید، آیا اوج می گیرد یا سقوط می کند. شما همچنین می توانید بگویید که آیا شیب این خط تند یا نسبتاً مسطح است. ...

logo-samandehi