چگونگی انتقال یک تابع (Translating a function) خوش آموز

تبدیل توابع (Transforming Functions)

توابع و تمامی ویژگیها، مشخصات، و چیزهای عجیب و غریب آنها، از علاقه مندیهای ریاضیدانان و سایر کسانی که از آنها به عنوان مدل هایی برای برنامه های کاربردی استفاده می کنند، می باشند. استفاده از توابع برای یافتن مقادیر یا پاسخ های مسأله های کاربردی تنها در صورتی سودمند است که پیچاندن یا اندکی تغییر دادن آن توابع به اندازۀ کافی ساده باشد. تغییرات قابل پیش بینی و کنترل شده در توابع این نیاز به سادگی و سه...

logo-samandehi