حرکت کرانچ نشسته با دستگاه خوش آموز

حرکت Cable Seated Crunch

فرم های مختلفی از تمرینات کرانچ با سیم کش را در ویدئوهای قبلی مشاهده کردید و حالا فرم نشسته این تمرین را در این ویدئو خواهید دید. تمرکز در الین حرکت هم روی سیکس پک ها خواهد بود و از آنجایی که با سیم کش این تمرین انجام می شود، می توانید وزنه را سبک و سنگین کنید تا فشار زیادتری روی شکم وارد شود. نحوه اجرای تمرین را در ویدئوی زیر مشاهده خواهید کرد. ...

logo-samandehi