how to Find memory size with cmd خوش آموز

یافتن مقدار رم نصب شده در سیستم با استفاده از دستورات CMD

علاوه بر مشاهده اطلاعات سیستم بصورت GUI از Properties کامپیوتر، شما می تانید با استفاده دستورات ساده ای در خط فرمان از اطلاعاتی مانند میزان رم سیستم تان آگاه شوید. ما می توانیم این کار را با استفاده از دستورات systeminfo یا wmic انجام دهیم. البته در ادامه از هر دو دستور برای بدست آوردن میزان رم سیستم استفاده خواهیم کرد. در اولین گام از دستور systeminfo استفاده می کنیم: ...

logo-samandehi