Solve A current driver on your PC may be better than the driver we’re trying to install خوش آموز

رفع ارور A current driver on your PC may be better than the driver we’re trying to install

فرآیند Windows Update یکی از مهمترین کارهایی که شما باید آن را انجام دهید. البته بصورت خودکار این فرآیند انجام می شود مگر اینکه مشکلی در بروزرسانی ویندوز رخ داده باشد و شما باید مشکل را برطرف کنید تا بروزرسانی انجام شود. همراه با آپدیت ویندوز، درایورهای سیستم تان هم آپدیت می شوند و در ممکن است با بروزسانی درایورها، خطای A current driver on your PC may be better than the driver we’re trying to inst...

logo-samandehi