خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 3753 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

Hide or Unhide Worksheet in Excel

در آموزش زیر پاسخ این پرسش داده شده است :


پاسخ سوال شما :


نمایش یا مخفی کردن Worksheet در Excel

اگر فایل های اکسل مهمی دارید و به نوعی این فایل در دسترس افراد دیگری به غیر خود شما هستند و همچنین به دنبال راهی هستید که بتوانید Sheet هایی که در آنها فرمول و اطلاعات مهمی در انها به ثبت رسیده، می توانید آن Worksheet های مهم را از دیدرس کاربران دیگر پنهان کنید. اگر واقعا چنین تصمیمی دارید در این پست آموزشی به صورت کامل به 2 روش پنهان کردن Sheet ها را خدمت شما خواهیم گفت. لطفا با ما همراه باشید. ...


هم چنین در این آموزش می توانید پاسخ پرسشهای زیر را نیز ببینید :

Hide or Unhide Worksheet in Excel 2020
Hide or Unhide Worksheet in Excel 2019
Hide or Unhide Worksheet in Excel 2018
Hide or Unhide Worksheet in Excel 2007
Hide or Unhide Worksheet in Excel 2007
Hide or Unhide Worksheet in Excel 2010
Hide or Unhide Worksheet in Excel 2013
Hide or Unhide Worksheet in Excel 2016

فهرست آخرین آموزشهای خوش آموز در موضوع نرم افزار آفیس


چگونگی کار با نمودار ترکیبی (Combination Chart) در اکسل

یک نمودار ترکیبی (Combination Chart) نموداری است که دو یا چند نوع نمودار (Chart) را در یک نمودار (Chart) ترکیب کرده است. برای ایجاد یک نمودار ترکیبی (Combination Chart) مراحل زیر را انجام بدهید. ...


چگونگی کار با Sparklines در اکسل

Sparklines در اکسل گراف هایی هستند که در یک سلول قرار می گیرند و اطلاعاتی را در مورد داده ها به شما می دهند. ...


چگونگی افزودن Error Bars (میله های خطا) به یک نمودار (chart) در اکسل

در این آموزش چگونگی افزودن Error Bars (میله های خطا) به یک نمودار (chart) در اکسل را می آموزیم. ...


چگونگی افزودن یک Trendline (خط روند) به اکسل

در این آموزش چگونگی افزودن یک Trendline (خط روند) به اکسل را می آموزیم. ...


چگونگی ایجاد برگه نمودار (Chart Sheet) در اکسل

تاکنون ما تنها نموارهایی (charts) را دیده ایم که در همان برگه ای که داده ها قرار داشتند، بودند. به این نمودارها embedded charts (نمودارهای جاسازی شده) می گویند. با این حال، شما این امکان را دارید که نمودار (Chart) را به برگه جداگانه ای منتقل کنید که فقط محتوی نمودار (Chart) باشد. به این نوع برگه نمودار (Chart Sheet) گفته می شود. برای منتقل کردن یک نمودار به برگه نمودار (Chart Sheet)، مراحل زیر را...