خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 5571 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

آموزش دستور زبان فارسی

آموزش دستور زبان فارسی

کد مطلب : 1422 PDF

در این دوره آموزشی به آموزش دستور زبان فارسی خواهیم پرداخت. منبع اصلی مورد استفاده در این آموزش کتاب دستور زبان فارسی که توسط 5 استاد زبان فارسی استاد رشید یاسمی، استاد ملک الشعراء بهار، استاد بدیع الزمان فروزانفر، استاد عبدالعظیم قریب و استاد جلال الدین همائی تالیف شده است، می باشد.

دوره آموزش رایگان ریاضی پایه و جبر

فهرست درس های این دوره آموزشی


 1. آموزش دستور زبان فارسی : اقسام زبان فارسی
 2. آموزش دستور زبان فارسی : حروف هجا
 3. آموزش دستور زبان فارسی : د ذ (دال ذال)
 4. آموزش دستور زبان فارسی : ه ملفوظ و غیر ملفوظ
 5. آموزش دستور زبان فارسی : واو معدوله
 6. آموزش دستور زبان فارسی : معروف و مجهول
 7. آموزش دستور زبان فارسی : تخفیف
 8. آموزش دستور زبان فارسی : تبدیل حروف بیکدیگر
 9. آموزش دستور زبان فارسی : تنوین
 10. آموزش دستور زبان فارسی : اسم - اسم عام، اسم خاص
 11. آموزش دستور زبان فارسی : اسم ذات ، اسم معنی - اسم جمع
 12. آموزش دستور زبان فارسی : معرفه ، نکره
 13. آموزش دستور زبان فارسی : مفرد ، جمع
 14. ...نویسنده : امیر انصاری

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید: