خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 5660 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

آموزش لیبرِآفیس کَلک : مبانی فرمول نویسی

آموزش لیبرِآفیس کَلک : مبانی فرمول نویسی

کد مطلب : 2475 PDF

در این آموزش با چگونگی فرمول نویسی در نرم افزار لیبرِآفیس کَلک (LibreOffice Calc) آشنا می شویم. طی این آموزش با مفاهیم اولیه فرمول نویسی آشنا خواهیم شد و چگونگی آدرس دهی سلولها در فرمول را فرا خواهیم گرفت. طی این آموزش چهار عملیات اصلی جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را در فرمول ها مورد استفاده قرار می دهیم و همینطور نحوۀ به توان رساندن را نیز خواهیم دید. نحوۀ کپی کردن فرمول ها در سلولهای مجاور و هوشمندی نرم افزار لیبرآفیس کلک در این زمینه را نیز طی آموزش مشاهده خواهید کرد.

دوره آموزش رایگان ریاضی پایه و جبرآموزش قبلی : آموزش لیبرِآفیس کَلک : ترسیم اشکال هندسی (Drawing Functions)

آموزش بعدی : آموزش لیبرِآفیس کَلک : آدرس دهی نسبی و قطعی در فرمول نویسینویسنده : امیر انصاری

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

دوره آموزش رایگان نرم افزار لیبرِ آفیس کَلک (LibreOffice Calc)

دوره آموزش رایگان نرم افزار لیبرِ آفیس کَلک (LibreOffice Calc)

دوره آموزش رایگان نرم افزار لیبرِ آفیس کَلک (LibreOffice Calc)