خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 4792 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 2

آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 2

کد مطلب : 2720 PDF

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث چگونگی ایجاد سوال (question) در حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

دوره آموزش رایگان ریاضی پایه و جبر

به تصاویر نگاه کنید و سوالات را کامل کنید. از واژه های زیر استفاده کنید:

Look at the pictures and complete the questions. Use:

 • cry
 • eat
 • go
 • laugh
 • look at
 • read

آموزش گرامر انگلیسی :
 1. What ………. ?
 2. Where ………. she ………. ?
 3. What ………. ?
 4. Why ………. ?
 5. What ………. ?
 6. Why ………. ?


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. What are you reading?
 2. Where is she going?
 3. What are you eating?
 4. Why are you crying?
 5. What are they looking at?
 6. Why is he laughing?آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 1

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 3نویسنده : امیر انصاری

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید:


دوره رایگان آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی : مخصوص مبتدیان

دوره رایگان آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی : مخصوص مبتدیان