خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 4792 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 3

آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 3

کد مطلب : 2721 PDF

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث چگونگی ایجاد سوال (question) در حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

دوره آموزش رایگان ریاضی پایه و جبر

با استفاده از این کلمات سوال بسازید. کلمات را در ترتیب درست خودشان قرار دهید.

Make questions from these words. Put the words in the right order.

 1. (is / working / Paul / today) ………. ?
 2. (what / the children / are / doing) ………. ?
 3. (you / are / listening / to me) ………. ?
 4. (where / your friends / are / going) ………. ?
 5. (are / watching / your parents / television) ………. ?
 6. (what / Jessica / is / cooking) ………. ?
 7. (why / you / are / looking / at me) ………. ?
 8. (is / coming / the bus) ………. ?


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. (is / working / Paul / today) Is Paul working today?
 2. (what / the children / are / doing) What are the children doing?
 3. (you / are / listening / to me) Are you listening to me?
 4. (where / your friends / are / going) Where are your friends going?
 5. (are / watching / your parents / television) Are your parents watching television?
 6. (what / Jessica / is / cooking) What is Jessica cooking?
 7. (why / you / are / looking / at me) Why are you looking at me?
 8. (is / coming / the bus) Is the bus coming?آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 2

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 4نویسنده : امیر انصاری

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید:


دوره رایگان آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی : مخصوص مبتدیان

دوره رایگان آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی : مخصوص مبتدیان