خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 4792 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 4

آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 4

کد مطلب : 2722 PDF

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث چگونگی ایجاد سوال (question) در حال استمراری (present continuous) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

دوره آموزش رایگان ریاضی پایه و جبر

پاسخ های کوتاه بدهید.

Write short answers (Yes, I am. / No, he isn’t. etc.)

 1. Are you watching TV? ……….
 2. Are you wearing a watch? ……….
 3. Are you eating something? ……….
 4. Is it raining? ……….
 5. Are you sitting on the floor? ……….
 6. Are you feeling well? ……….


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. Are you watching TV? Yes, I am. / No, I’m not.
 2. Are you wearing a watch? Yes, I am. / No, I’m not.
 3. Are you eating something? Yes, I am. No, I’m not.
 4. Is it raining? Yes, it is. / No, it isn’t. / No, it’s not.
 5. Are you sitting on the floor? Yes, I am. No, I’m not.
 6. Are you feeling well? Yes, I am. No, I’m not.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : ?are you doing - تمرین 3

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : I do. present simpleنویسنده : امیر انصاری

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید:


دوره رایگان آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی : مخصوص مبتدیان

دوره رایگان آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی : مخصوص مبتدیان