خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 4792 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 4

آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 4

کد مطلب : 2738 PDF

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث منفی کردن حال ساده (present simple negative) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

دوره آموزش رایگان ریاضی پایه و جبر

جملات را کامل کنید. همۀ آنها منفی هستند. از don’t/doesn’t بعلاوۀ افعال زیر استفاده کنید:

Complete the sentences. All of them are negative. Use don’t/doesn’t + these verbs:

 • cost
 • go
 • know
 • read
 • see
 • use
 • wear

 1. I buy a newspaper every day, but sometimes I ………. it.
 2. Paul has a car, but he ………. it very often.
 3. Paul and his friends like films, but they ………. to the cinema very often.
 4. Amanda is married, but she ………. a ring.
 5. I ………. much about politics. I’m not interested in it.
 6. The Regent Hotel isn’t expensive. It ………. much to stay there.
 7. Brian lives very near us, but we ………. him very often.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. I buy a newspaper every day, but sometimes I don’t read it.
 2. Paul has a car, but he doesn’t use it very often.
 3. Paul and his friends like films, but they don’t go to the cinema very often.
 4. Amanda is married, but she doesn’t wear a ring.
 5. I don’t know much about politics. I’m not interested in it.
 6. The Regent Hotel isn’t expensive. It doesn’t cost much to stay there.
 7. Brian lives very near us, but we don’t see him very often.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 3

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 5نویسنده : امیر انصاری

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید:


دوره رایگان آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی : مخصوص مبتدیان

دوره رایگان آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی : مخصوص مبتدیان