خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 4792 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions

آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions

کد مطلب : 2740 PDF

در این آموزش به مبحث سوالی کردن حال ساده (present simple questions) در زبان انگلیسی می پردازیم.

دوره آموزش رایگان ریاضی پایه و جبر

Unit 7

Do you … ? (present simple questions)


A

We use do/does in present simple questions:

آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions

A

برای سوالی کردن حال ساده از do و does استفاده می کنیم.

B

Study the word order:

آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions
What do you do? = What’s your job?

 • “What do you do?” “I work in a bank.”


B

ترتیب کلمات را مطالعه کنید:

 • "شغل شما چیست؟" "من در یک بانک کار می کنم."


C

Remember:
do I/we/you/they …
does he/she/it …

 • Do they like music?
 • Does he like music?


C


 • آیا آنها موسیقی دوست دارند؟
 • آیا او موسیقی دوست دارد؟


D


آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions
 • “Do you play tennis?” “No, I don’t.”
 • “Do your parents speak English?” “Yes, they do.”
 • “Does Gray work hard?” “Yes, he does.”
 • “Does your sister live in London?” “No, she doesn’t.”


D

پاسخ های کوتاه

 • "آیا شما تنیس بازی می کنید؟" "نه، اینطور نیست."
 • "آیا والدین شما انگلیسی صحبت می کنند؟" "بله، همینطوره."
 • "آیا گِرِی سخت کار می کند؟" "بله، همینطور است."
 • "آیا خواهر شما در لندن زندگی می کند؟" "نه، اینطور نیست."آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : I don’t … present simple negative - تمرین 5

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions - تمرین 1نویسنده : امیر انصاری

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید:


دوره رایگان آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی : مخصوص مبتدیان

دوره رایگان آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی : مخصوص مبتدیان