خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 4792 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions - تمرین 3

آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions - تمرین 3

کد مطلب : 2743 PDF

در این آموزش به تمرینات مربوط به مبحث سوالی کردن حال ساده (present simple questions) می پردازیم. هر چند پاسخ تمرینها در انتهای مطلب آمده است اما شدیداً توصیه می کنیم ابتدا سعی کنید خودتان تمرینات را حل کنید و سپس پاسخ های خودتان را با پاسخ های صحیح مقایسه نمایید.

دوره آموزش رایگان ریاضی پایه و جبر

با استفاده از افعال زیر جملات را کامل کنید:

Complete the questions. Use these verbs:

 • do
 • do
 • enjoy
 • go
 • like
 • start
 • teach
 • work

 1. What ………. ? I work in a bookshop.
 2. ………. it? It’s OK.
 3. What time ………. in the morning? At 9 o’clock.
 4. ………. on Saturdays? Sometimes.
 5. How ………. to work? Usually by bus.
 6. And your husband. What ………. ? He’s a teacher.
 7. What ……….? Science.
 8. ………. his job? Yes, he loves it.


.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Key to Exercises


 1. What do you do? I work in a bookshop.
 2. Do you enjoy it? It’s OK.
 3. What time do you start in the morning? At 9 o’clock.
 4. Do you work on Saturdays? Sometimes.
 5. How do you go to work? Usually by bus.
 6. And your husband. What does he do? He’s a teacher.
 7. What does he teach? Science.
 8. Does he like his job? Yes, he loves it.آموزش قبلی : آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions - تمرین 2

آموزش بعدی : آموزش گرامر انگلیسی : Do you … ? present simple questions - تمرین 4نویسنده : امیر انصاری

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید:


دوره رایگان آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی : مخصوص مبتدیان

دوره رایگان آموزش جامع گرامر زبان انگلیسی : مخصوص مبتدیان