خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 5570 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: سرمایه مالک

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: سرمایه مالک

کد مطلب : 3431 PDF

ادعای (مطالبات) مالک نسبت به داراییهای یک کسب و کار، سرمایه مالک نامیده می شود. یک شرکت برای عناصر گوناگون سرمایه مالک، حسابهای جداگانه ای را نگهداری می کند.

دوره آموزش رایگان ریاضی پایه و جبر

سرمایه


حساب سرمایه نشان دهنده سرمایه گذاری خالص مالک در کسب و کار می باشد. سرمایه گذاری انباشته شده مالک، برداشتها، و درآمد (یا زیان) خالص ، در طول دوره حیات کسب و کار در این حساب نگهداری می شود. به عبارت دیگر، حساب سرمایه ارزش خالص، سرمایه گذاری مالک در کسب و کار می باشد.

برداشت


مالک در هر زمانی، ممکن است وجه نقد یا داراییهایی را از شرکت برداشت نماید. این حساب بازگشت سرمایه به مالک، و همچنین توزیع درآمدها توسط شرکت را نشان می دهد. برداشت های مالک این معنی را می دهد که پول کمتری برای توسعه شرکت در آینده باقی می ماند.

درآمدها


افزایش در سرمایه که توسط فروش محصولات یا خدمات به مشتریان باشد، درآمد نامیده می شود. درآمدها عایدی هایی می باشند که بابت خدمات یا کالاهای فروخته شده توسط شرکت بدست می آیند، صرفنظر از اینکه وجه نقد چه زمانی دریافت شود. دفتر کل می تواند شامل هر تعداد حساب درآمد که مورد نیاز است، باشد. بعنوان مثال شرکت اسمارت تاچ، نیاز به یک حساب درآمد دارد تا مبالغ دریافتی بابت ارائه خدمات آموزشی را در آن ثبت کند. اگر شرکت اسمارت تاچ به افراد بیرونی وام (قرض) بدهد، نیاز به یک حساب در آمد دیگر دارد که درآمد بهره وام های پرداختی را در آن ثبت کند. اگر شرکت ساختمانی را به یک مستاجر کرایه بدهد، نیاز به یک حساب درآمد بابت ثبت درآمد حاصل از کرایه دریافتی دارد.

هزینه ها


طی فرآیندهای عملیاتی یک کسب و کار، هزینه ها دارایی ها را مصرف می کنند، یا ایجاد بدهی می نمایند. هزینه ها تاثیر مخالف درآمدها را دارند. هزینه ها سرمایه را کاهش می دهند. هزینه ها مبالغی هستند که در حال حاضر یا در آینده پرداخت می شوند تا به شرکت کمک کنند کسب درآمد نماید. یک کسب و کار برای هر نوع هزینه نیاز به یک حساب هزینه جداگانه دارد، مانند هزینه دستمزد کارکنان، هزینه کرایه، هزینه تبلیغات، و هزینه تاسیسات. کسب و کارها معمولآ تلاش می کنند تا هزینه های خود را کاهش دهند تا بتوانند درآمد خالص بیشتری داشته باشند، خواه این کسب و کار، شرکت جنرال الکتریک باشبد، خواه شرکت اسمارت تاچ و یا شرکت موزیک گرک.

شکل 2-1 نحوه دسته بندی داراییها، بدهیها، و سرمایه مالک در دفتر کل را نشان می دهد.

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: سرمایه مالک
ترجمه شکل 2-1 : دفتر کل – حسابهای دارایی، بدهی، و سرمایه مالک
موجودی نقد : حسابهای دارایی مجزا
حسابهای پرداختنی : حسابهای بدهی مجزا
سرمایه مالک : حسابهای سرمایه مالک مجزا
دفتر کل : ترکیب همه حسابها دفتر کل را می سازد.


آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: بدهیها

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: فهرست حسابهانویسنده : امیر انصاری

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید: