خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 5442 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 2 : خرید زمین

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 2 : خرید زمین

کد مطلب : 3442 PDF

در تاریخ 2 آپریل 2013 شرکت اسمارت تاچ مبلغ 20.000$ بابت خرید زمینی می پردازد. این خرید موجودی نقد را کاهش می دهد. بنابراین، ما حساب موجودی نقد را بستانکار می کنیم. دارایی دیگری، بنام زمین افزایش می یابد. بنابراین ما حساب زمین را بدهکار می کنیم.

دوره آموزش رایگان ریاضی پایه و جبر

ثبت رویداد مالی در دفتر روزنامه و دفتر کل


دفتر روزنامهتاریخ حساب شرح بدهکار بستانکار
2 آپریل زمین پرداخت نقدی بابت خرید زمین 20.000
2 آپریل موجودی نقد پرداخت نقدی بابت خرید زمین 20.000دفتر کل


موجودی نقدتاریخ بدهکار بستانکار
2 آپریل 20.000

زمینتاریخ بدهکار بستانکار
2 آپریل 20.000
آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 1 : سرمایه گذاری مالک

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 3 : خرید نسیه تجهیزات ادارینویسنده : امیر انصاری

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید: