خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 5442 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 7 : پرداخت بدهی

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 7 : پرداخت بدهی

کد مطلب : 3447 PDF

در تاریخ 21 آپریل 2013 ، شرکت اسمارت تاچ مبلغ 300$ از بدهیهایی را که در تراکنش 3 ایجاد شده بود پرداخت می کند. چک پرداختی زیر سند (مدرک) این تراکنش می باشد.

دوره آموزش رایگان ریاضی پایه و جبر

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 7 : پرداخت بدهی
این پرداخت موجودی نقد را کاهش می دهد، بنابراین ما حساب موجودی نقد را بستانکار می کنیم. این پرداخت باعث می شود تا حسابهای پرداختنی کاهش پیدا کنند، بنابراین ما حسابهای پرداختنی را بدهکار می کنیم.

ثبت رویداد مالی در دفتر روزنامه و دفتر کل


دفتر روزنامهتاریخ حساب شرح بدهکار بستانکار
21 آپریل حسابهای پرداختنی پرداخت نقدی بدهی 300
21 آپریل موجودی نقد پرداخت نقدی بدهی 300دفتر کل


حسابهای پرداختنیتاریخ بدهکار بستانکار
21 آپریل 300

موجودی نقدتاریخ بدهکار بستانکار
21 آپریل 300آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 6 : پرداخت هزینه

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 8 : بازسازی منزل شخصی مالک شرکتنویسنده : امیر انصاری

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید: