خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 5442 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 11 : دریافت صورتحساب تلفن مصرفی

آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 11 : دریافت صورتحساب تلفن مصرفی

کد مطلب : 3451 PDF

در تاریخ 30 آپریل 2013، شرکت اسمارت تاچ یک صورتحساب تلفن دریافت می کند که مبلغ آن 100$ می باشد، شرکت باید این 100$ را تا آخر ماه بعد بپردازد. هنوز پرداختی صورت نگرفته است. این یک بدهی است که بعهده شرکت می باشد. حساب هزینه تاسیسات افزایش پیدا می کند، پس ما آن را بدهکار می کنیم. حسابهای پرداختنی نیز افزایش پیدا می کنند، پس ما حسابهای پرداختنی را بستانکار می کنیم.

دوره آموزش رایگان ریاضی پایه و جبر

ثبت رویداد مالی در دفتر روزنامه و دفتر کل


دفتر روزنامهتاریخ حساب شرح بدهکار بستانکار
30 آپریل هزینه تاسیسات دریافت صورتحساب هزینه تلفن 100
30 آپریل حسابهای پرداختنی دریافت صورتحساب هزینه تلفن 100دفتر کل


هزینه تاسیساتتاریخ بدهکار بستانکار
30 آپریل 100

حسابهای پرداختنیتاریخ بدهکار بستانکار
30 آپریل 100آموزش قبلی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 10 : فروش زمین

آموزش بعدی : آموزش حسابداری از مبتدی تا پیشرفته: ثبت دفتر روزنامه و دفتر کل، تراکنش 12 : برداشت مالک از سرمایهنویسنده : امیر انصاری

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید: