خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 5560 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

آشنایی با Array Formulas (فرمول های آرایه) در اکسل و کاربردهای آن

آشنایی با Array Formulas (فرمول های آرایه) در اکسل و کاربردهای آن

کد مطلب : 3591 PDF

این آموزش به شما کمک می کند Array Formulas (فرمول های آرایه) را در اکسل درک کنید. یک فرمول آرایه تک سلولی می تواند محاسبات چندگانه را در یک سلول انجام بدهد.

دوره آموزش رایگان ریاضی پایه و جبر

بدون فرمول های آرایه (Array Formula)


بدون استفاده از Array Formulas (فرمول های آرایه) ما باید مراحل زیر را برای پیدا کردن بزرگترین پیشرفت انجام بدهیم.

ابتدا ما باید میزان پیشرفت هر دانش آموز را محاسبه کنیم.

آشنایی با Array Formulas (فرمول های آرایه) در اکسل و کاربردهای آن
سپس می توانیم با تابع MAX بزرگترین میزان پیشرفت را پیدا کنیم.

آشنایی با Array Formulas (فرمول های آرایه) در اکسل و کاربردهای آن

با فرمول های آرایه (Array Formula)


با استفاده از Array Formulas (فرمول های آرایه) ما دیگر نیازی نداریم تا مقادیر دامنه سلولی را در ستون D ذخیره کنیم. اکسل می تواند این مقادیر را برای ما در حافظه کامپیوتر ذخیره کند. یک دامنه سلولی که در حافظه کامپیوتر ذخیره شده است array constant (ثابت آرایه) نامیده می شود.

ما هم اکنون می دانیم که با استفاده از فرمول زیر، میزان پیشرفت یک دانش آموز را پیدا کنیم.

آشنایی با Array Formulas (فرمول های آرایه) در اکسل و کاربردهای آن
برای پیدا کردن بزرگترین میزان پیشرفت (گیج نشوید)، ما تابع MAX را اضافه می کنیم، و C2 را با C2:C6 و B2 را با B2:B6 جایگزین می کنیم.

آشنایی با Array Formulas (فرمول های آرایه) در اکسل و کاربردهای آن
با فشردن همزمان کلیدهای CTRL + SHIFT + ENTER عملیات را خاتمه می دهیم.

آشنایی با Array Formulas (فرمول های آرایه) در اکسل و کاربردهای آن
توجه: در نوار فرمول (formula bar)، فرمول شما در یک جفت آکولاد {} محصور می شود و این نشان دهنده Array Formulas (فرمول های آرایه) می باشد. خودتان نباید این آکولاد ها را تایپ کنید. هنگامی که شما فرمول را مورد ویرایش قرار می دهید این آکولادها مخفی می شوند.

توضیح: array constant (ثابت آرایه) در حافظه کامپیوتر ذخیره می شود و نه در یک دامنه سلولی. array constant (ثابت آرایه) در این مثال شبیه آرایه زیر می باشد.
{19;33;63;48;13}
array constant (ثابت آرایه) به عنوان یک آرگومان به تابع MAX ارسال می شود. و در نتیجه به عدد 63 خواهید رسید.

کلید F9


وقتی با Array Formulas (فرمول های آرایه) کار می کنید، می توانید نگاهی به array constant (ثابت آرایه) بیندازید. در ادامه چگونگی این کار آمده است.

در فرمول C2:C6-B2:B6 را انتخاب کنید.

آشنایی با Array Formulas (فرمول های آرایه) در اکسل و کاربردهای آن
کلید F9 را بفشارید.

آشنایی با Array Formulas (فرمول های آرایه) در اکسل و کاربردهای آن
عالی به نظر می رسد. عناصر موجود در array constant (ثابت آرایه) عمودی با سمی کالن (semicolons) از یکدیگر تفیک می شوند. عناصر موجود در array constant (ثابت آرایه) افقی با کاما (commas) از یکدیگر جدا می شوند.

توجه: در اینجا می توانید آموزش جامع و کامل اکسل 2016 از مبتدی تا پیشرفته را بیابید: دوره رایگان آموزش جامع اکسل 2016 از مقدماتی تا پیشرفتهنویسنده : امیر انصاری

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید:

آموزش اکسل 2016