خوش آموز اولین و تنها سایت آموزشی %100 رایگان ایران با 4666 آموزش متنی، تصویری و ویدئویی

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)

کد مطلب : 680 PDF

در این آموزش به ادامه موضوع شخصی سازی شبکه نمایش داده (گرید) می پردازیم. در آموزش قبلی به تب تنظیمات کلی و دستورات موجود در آن پرداختیم. در این آموزش به تب تنظیمات ردیف ها و دستورات موجود در آن می پردازیم.

دوره آموزش رایگان ریاضی پایه و جبر
در تنظیمات مرتبط با شخصی سازی شبکه نمایش داده دستوری با نام "تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده" موجود می باشد که با اجرای آن کادر محاوره ای مربوط به این تنظیمات نمایان می شود. در این آموزش به تشریح جزئیات موجود در این کادر محاوره ای خواهیم پرداخت.

نسخه رایگان نرم افزار حسابداری فروشگاهی راهکار را می توانید از لینک زیر و مستقیما از سایت تولید کننده آن دانلود نمایید.

دانلود نرم افزار حسابداری فروشگاهی رایگان راهکار
پیش نیاز درک این آموزش، اینست که آموزشهای زیر را قبلا مطالعه کرده باشید.


تنظیمات ردیف ها : خطوط شبکه نمایش داده


ردیفهای موجود در شبکه نمایش داده با یکسری خطهای افقی و عمودی از یکدیگر جدا شده اند. این خطها می توانند بصورت افقی، عمودی، افقی و عمودی، و حتی بدون خط باشند. گزینه های موجود در دستور "خطوط شبکه نمایش داده" برای اعمال این تنظیمات کاربرد دارند.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)
تصویر زیر نتیجه انتخاب گزینه "افقی" می باشد.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)
تصویر زیر نتیجه انتخاب گزینه "عمودی" می باشد.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)
تصویر زیر نیز حالت "بدون خط" را به شما نشان می دهد.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)

تنظیمات ردیف ها : شیوه خطوط شبکه نمایش داده


این تنظیمات هم در مورد خطوط شبکه نمایش داده می باشد. در این شما دو گزینه نقطه چین و توپر را در اختیار دارید.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)
تصویر زیر حالت "نقطه چین" را به شما نشان می دهد.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)
در تصویر زیر می توانید حالت "توپر" را ببینید.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)

تنظیمات ردیف ها : رنگ خطوط شبکه نمایش داده


این دستور به شما امکان می دهد تا رنگ خطوط شبکه نمایش داده را بدلخواه تغییر بدهید.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)
تصویر زیر حالتی را نشان می دهد که ما رنگ خطوط شبکه نمایش داده را تغییر داده ایم.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)

تنظیمات ردیف ها : هدر ردیف


اول بیایید ببینیم منظور از هدر ردیف چیست. تصویر زیر هدر ردیفها را به شما نشان می دهد.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)
این دستور به شما امکان مخفی کردن یا نمایش هدر ردیفها را می دهد.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)
تصویر زیر حالتی را که هدر ردیفها را مخفی کرده ایم به ما نشان می دهد.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)

تنظیمات ردیف ها : محتویات هدر ردیف


به صورت پیش فرض در داخل هدر ردیف ها شماره هر ردیف نمایان است. شما می توانید با استفاده از دستور "محتویات هدر ردیف" و انتخاب گزینه "پیش فرض" این شماره ردیف ها را مخفی سازید.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)
تصویر زیر نتیجه مخفی کردن شماره ردیف ها را به شما نشان می دهد.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)

تنظیمات ردیف ها : عرض هدر ردیف


با استفاده از دستگیره تغییر عرض هدر ردیف، می توانید عرض آنها را تغییر بدهید.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)
تصویر زیر تاثیر تغییر اندازه عرض هدر ردیف را نشان می دهد.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)

تنظیمات ردیف ها : ارتفاع ردیف


با استفاده از این دستور می توانید ارتفاع ردیف ها را تغییر بدهید، دستگیره تغییر اندازه را با ماوس بگیرید و به سمت راست و چپ حرکت بدهید تا ارتفاع ردیف ها، بزرگتر یا کوچکتر گردد.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)
تصویر زیر تاثیر تغییر ارتفاع ردیف ها را به شما نشان می دهد.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)

تنظیمات ردیف ها : حالت غیر فعال انتخاب


وقتی یک رکوردی را در شبکه نمایش داده (گرید)، انتخاب می کنید رنگ آن از سایر رکوردها متفاوت می گردد. حالا در همین وضعیت اگر روی هر جای دیگری از فرم، به غیر از خود گرید، کلیک کنید. گرید شما در حالت غیر فعال قرار می گیرد. در این وضعیت، حالت رنگ ردیف انتخاب شده قابل تنظیم می باشد و این دستور برای آن وضعیت می باشد.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)
تاثیر انتخاب گزینه "هایلایت" در دستور حالت غیر فعال انتخاب، در تصویر زیر نمایان است.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)
تاثیر انتخاب گزینه "مخفی کردن انتخاب" در دستور حالت غیر فعال انتخاب، در تصویر زیر نمایان است.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)
تاثیر انتخاب گزینه "هایلایت بصورت غیر فعال" در دستور حالت غیر فعال انتخاب، در تصویر زیر نمایان است.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)

تنظیمات ردیف ها : ردیف مجموع


تصویر زیر "ردیف مجموع" را به شما نشان می دهد. "ردیف مجموع" امکان بسیار کاربردی و مفیدی می باشد که در مبحث "تنظیمات پیشرفته ستون ها" به امکانات قدرتمند آن بیشتر خواهیم پرداخت.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)
دستور "ردیف مجموع" به شما این امکان را می دهد تا این ردیف را مخفی و یا نمایان سازید.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)
تصویر زیر نتیجه انتخاب گزینه "عدم نمایش ردیف مجموع"، در دستور "ردیف مجموع" را به شما نشان می دهد.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)

تنظیمات ردیف ها : موقعیت نمایش ردیف مجموع


ردیف مجموع را در دو موقعیت می توانید نمایش بدهید.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)
تصویر زیر، تاثیر انتخاب گزینه "نمایش بعد از آخرین ردیف" را به شما نشان می دهد. در این حالت ردیف مجموع به آخرین ردیف موجود در گرید می چسبد. اگر تعداد ردیفهای شما زیاد باشد، ردیف مجموع را در صفحه نخواهید دید و برای مشاهده آن باید به آخرین ردیف بروید.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)
تصویر زیر، تاثیر انتخاب گزینه "نمایش بصورت ثابت در پایین صفحه" را به شما نشان می دهد.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)

تنظیمات ردیف ها : موقعیت افقی ردیف مجموع، موقعیت عمودی ردیف مجموع


کاربرد این دو دستور، تنظیم موقعیت نمایش متن در سلولهای ردیف مجموع می باشد. شما این امکان را دارید تا متن داخل سلولها را به صورت افقی و عمودی تراز کنید.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)
تصاویر زیر تاثیر انتخاب چندین حالت مختلف را به شما نشان می دهد.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)
تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)
تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)

تنظیمات ردیف ها : رنگ متن ردیف مجموع


با استفاده از این دستور می توانید رنگ متن داخل سلولهای، ردیف مجموع را به دلخواه تغییر بدهید.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)
تصویر زیر تاثیر انجام تغییرات در این دستور را به شما نشان می دهد.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)

تنظیمات ردیف ها : فونت ردیف مجموع


با استفاده از این دستور می توانید از بین فونت های نصب شده بر روی ویندوزتان، فونتی را به دلخواه برای متن داخل سلولهای ردیف مجموع، انتخاب کنید.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)
با کلیک بر روی دکمه انتخاب فونت، کادر محاوره ای انتخاب فونت باز می شود.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)
تصویر زیر تاثیر تغییر فونت ردیف مجموع را به شما نشان می دهد.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)

تنظیمات ردیف ها : رنگ زمینه ردیف مجموع


با استفاده از این دستور می توانید رنگ زمینه سلولهای موجود در ردیف مجموع را تغییر بدهید.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)
تصویر زیر نتیجه تغییر رنگ زمینه را به شما نشان می دهد.

تنظیمات پیشرفته شبکه نمایش داده (تنظیمات ردیف ها)
برای مشاهده فهرست کامل آموزشهای این دوره بر روی لینک زیر کلیک کنید :نویسنده : امیر انصاری

دیدگاه ها(0)

دیدگاه خود را ثبت کنید:


دوره آموزش جامع نرم افزار حسابداری فروشگاهی راهکار

دوره آموزش جامع نرم افزار حسابداری فروشگاهی راهکار